#
Jesteś na stronie głównej # #
 

Przychody netto ze sprzedaży (w tys. zł) 4 749 183
Zysk na działalności operacyjnej (w tys. zł) 82 051
Zysk brutto (w tys. zł) 76 861
Zysk netto (w tys. zł) 61 608
Aktywa razem (w tys. zł) 1 154 240
Zobowiązania (w tys. zł) 852 629
Zobowiązania długoterminowe (w tys. zł) 7 907
Zobowiązania krótkoterminowe (w tys. zł) 844 722
Kapitał własny (w tys. zł) 299 153
Kapitał zakładowy (w tys. zł) 1 661
Liczba akcji na koniec okres (w szt.) 16 610 000
Zysk netto na jedną akcję (w zł) 3,71
Wartość księgowa na akcję (w zł) 18,01

Spółka notowana na

#