Inwestor

Raporty

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe

Raporty bieżące 2022

Numer Temat Data Plik
42/2022 Informacja o wstępnych szacunkowych wynikach finansowych za I półrocze 2022 r. 15:04:00 12.09.2022 picture_as_pdf
41/2022 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 11:17:00 07.09.2022 picture_as_pdf
40/2022 Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych ACTION S.A. w 2022 roku 14:16:05 01.09.2022 picture_as_pdf
39/2022 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie drogi ekspresowej S-7 (Etap II) 10:18:24 19.08.2022 picture_as_pdf
38/2022 Rejestracja przez Sąd połączenia ACTION S.A. ze spółką zależną 11:55:24 16.08.2022 picture_as_pdf
37/2022 Powołanie Komitetu Audytu. 14:26:31 05.08.2022 picture_as_pdf
36/2022 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 14:25:11 05.08.2022 picture_as_pdf
35/2022 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 15:50:11 07.07.2022 picture_as_pdf
34/2022 Uchwały w przedmiocie połączenia Emitenta ze spółką zależną. 08:50:30 22.06.2022 picture_as_pdf
33/2022 Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję 08:48:42 22.06.2022 picture_as_pdf
32/2022 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA ACTION S.A. które odbyło się w dniu 22 czerwca 2022 r. 08:40:34 22.06.2022 picture_as_pdf
32/2022 Załacznik do raportu 32: Lista akcjonariuszy 08:44:22 22.06.2022 picture_as_pdf
31/2022 Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki ACTION S.A. które odbyło się w dniu 22 czerwca 2022 r. 08:38:12 22.06.2022 picture_as_pdf
31/2022 Załacznik do raportu 31: Akt Notarialny 08:40:22 22.06.2022 picture_as_pdf
30/2022 Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej ACTION S.A. 11:31:22 15.06.2022 picture_as_pdf
29/2022 Postanowienie sądu – wpis do rejestru zastawów 15:01:22 09.06.2022 picture_as_pdf
28/2022 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A 16:02:21 06.06.2022 picture_as_pdf
27/2022 Drugie Zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia 15:58:32 06.06.2022 picture_as_pdf
27/2022 Załacznik do raportu 27: Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ACTION S.A. ze spółką zależną ACTIVEBRAND Sp. z o.o. 15:59:12 06.06.2022 picture_as_pdf
26/2022 Informacja o wstępnych szacunkowych wynikach finansowych za I kwartał 2022r. 15:03:04 23.05.2022 picture_as_pdf
25/2022 Załacznik do raportu 25: Sprawozdanie Rady Nadzorczej ACTION S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021 15:28:25 19.05.2022 picture_as_pdf
25/2022 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2022 r. 15:28:25 19.05.2022 picture_as_pdf
25/2022 Załacznik do raportu 25: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie uchwał 15:28:25 19.05.2022 picture_as_pdf
25/2022 Załacznik do raportu 25: Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad ZWZA ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 22 czerwca 2022 r. 15:28:25 19.05.2022 picture_as_pdf
25/2022 Załacznik do raportu 25: Projekty uchwał na ZWZA ACTION S.A. wyznaczone na dzień 22 czerwca 2022 r. 15:28:25 19.05.2022 picture_as_pdf
25/2022 Załacznik do raportu 25: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za 2021 rok 15:28:25 19.05.2022 picture_as_pdf
25/2022 Załacznik do raportu 25: Sprawozdanie Rady Nadzorczej ACTION S.A. za 2021 rok 15:28:25 19.05.2022 picture_as_pdf
25/2022 Załacznik do raportu 25: Raport biegłego rewidenta Sprawozdanie Rady Nadzorczej ACTION S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021 15:28:25 19.05.2022 picture_as_pdf
25/2022 Załacznik do raportu 25: Formularz pełnomocnictwa na ZWZA ACTION S.A. 15:28:25 19.05.2022 picture_as_pdf
24/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. na dzień 22.06.2022 roku 15:28:25 19.05.2022 picture_as_pdf
23/2022 Pierwsze Zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia 16:30:12 18.05.2022 picture_as_pdf
23/2022 Załącznik 1 Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ACTION S.A. ze spółką zależną ACTIVEBRAND Sp. z o.o. 16:31:45 18.05.2022 picture_as_pdf
22/2022 Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie ACTION S.A. ze Spółką z Grupy Kapitałowej ACTION 16:28:15 18.05.2022 picture_as_pdf
22/2022 Załącznik 1 Sprawozdanie Zarządu Action Spółka Akcyjna uzasadniające połączenie Action S.a. z Activebrand Sp. Z o.o. 16:29:25 18.05.2022 picture_as_pdf
21/2022 Plan Połączenia ACTION S.A. ze Spółką z Grupy Kapitałowej ACTION 16:27:14 18.05.2022 picture_as_pdf
21/2022 Załącznik 1 Plan Połączenia Spółek 16:27:21 18.05.2022 picture_as_pdf
20/2022 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A 14:12:36 09.05.2022 picture_as_pdf
19/2022 Zakończenie likwidacji Spółki zależnej Emitenta 13:40:27 28.04.2022 picture_as_pdf
18/2022 Oddalenie skargi kasacyjnej Spółki przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 15:02:47 20.04.2022 picture_as_pdf
17/2022 Uchylenie w całości Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 15:00:12 20.04.2022 picture_as_pdf
16/2022 Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych ACTION S.A. w 2022 roku 10:40:46 13.04.2022 picture_as_pdf
15/2022 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A. 11:32:17 05.04.2022 picture_as_pdf
14/2022 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok oraz raportu rocznego za 2021 rok 11:32:38 31.03.2022 picture_as_pdf
13/2022 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 10:30:34 30.03.2022 picture_as_pdf
12/2022 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku 10:30:34 30.03.2022 picture_as_pdf
11/2022 Zawarcie przez Emitenta umowy kredytowej 15:08:23 28.03.2022 picture_as_pdf
10/2022 Informacja o wstępnych szacunkowych wynikach finansowych 16:12:28 25.03.2022 picture_as_pdf
9/2022 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A. 17:01:20 07.03.2022 picture_as_pdf
8/2022 Podjęcie decyzji o zamiarze rozpoczęcia procedury łączenia Spółki ze spółką zależną 11:56:34 04.03.2022 picture_as_pdf
7/2022 Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych ACTION S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 20:27:40 23.02.2022 picture_as_pdf
7/2022 Załącznik 2 do raportu 7: Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 20:27:40 23.02.2022 picture_as_pdf
7/2022 Załącznik 1 do raportu 7: Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 20:27:40 23.02.2022 picture_as_pdf
6/2022 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce 19:08:12 23.02.2022 picture_as_pdf
5/2022 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych ACTION S.A. w 2022 roku 16:45:12 21.02.2022 picture_as_pdf
4/2022 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A 15:07:38 07.02.2022 picture_as_pdf
3/2022 Uchylenie decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym 11:05:30 31.01.2022 picture_as_pdf
2/2022 Terminy przekazywania raportów okresowych ACTION S.A. w 2022 roku 14:15:24 10.01.2022 picture_as_pdf
1/2022 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A. 14:09:20 10.01.2022 picture_as_pdf

Raporty okresowe 2022

Raporty kwartalne
Plik
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 picture_as_pdf
Raporty półroczne
Plik
Raporty roczne
Plik

Nasze marki i projekty