Inwestor

Raporty

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe

Raporty bieżące 2023

Numer Temat Data Plik
9/2023 Załacznik do raportu 9: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 17:21:00 24.01.2023 picture_as_pdf
9/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 17:20:00 24.01.2023 picture_as_pdf
8/2023 Załacznik do raportu 8: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych 17:15:00 23.01.2023 picture_as_pdf
8/2023 Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych 17:12:48 23.01.2023 picture_as_pdf
7/2023 Decyzja ponownie ustalająca wysokość odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi S7 14:16:00 23.01.2023 picture_as_pdf
6/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:36:00 19.01.2023 picture_as_pdf
6/2023 Załacznik do raportu 6: Wykaz transakcji 14:42:00 19.01.2023 picture_as_pdf
5/2023 Terminy przekazywania raportów okresowych ACTION S.A. w 2023 roku 14:29:00 18.01.2023 picture_as_pdf
4/2023 Zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych w umowie kredytowej w związku z całkowitą spłatą kredytu 11:55:00 18.01.2023 picture_as_pdf
3/2023 Załacznik do raportu 3: Załacznik do raportu 3/2023: Wykaz transakcji 17:33:17 12.01.2023 picture_as_pdf
3/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 17:28:28 12.01.2023 picture_as_pdf
2/2023 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 15:33:00 05.01.2023 picture_as_pdf
1/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:28:00 05.01.2023 picture_as_pdf
1/2023 Załacznik do raportu 1: Wykaz transakcji 14:32:00 05.01.2023 picture_as_pdf

Raporty okresowe 2022

Raporty kwartalne
Plik
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 picture_as_pdf
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 picture_as_pdf
Raporty półroczne
Plik
Raport półroczny 2022 picture_as_pdf
Raport półroczny 2022 (XHTML) picture_as_pdf
Raport z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego (XHTML) picture_as_pdf
Raport przeglądu skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (XHTML) picture_as_pdf
Raporty roczne
Plik

Nasze marki i projekty