Inwestor

Raporty

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe

Raporty bieżące 2023

Numer Temat Data Plik
105/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 08:34:08 30.11.2023 picture_as_pdf
105/2023 Załacznik do raportu 105: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 08:34:30 30.11.2023 picture_as_pdf
104/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:39:28 22.11.2023 picture_as_pdf
104/2023 Załacznik do raportu 104: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:39:47 22.11.2023 picture_as_pdf
103/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 09:06:55 16.11.2023 picture_as_pdf
103/2023 Załacznik do raportu 103: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 09:07:23 16.11.2023 picture_as_pdf
102/2023 Informacja o wstępnych szacunkowych wynikach finansowych za III kwartał 2023 r. 14:24:40 13.11.2023 picture_as_pdf
101/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:51:08 08.11.2023 picture_as_pdf
101/2023 Załacznik do raportu 101: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:51:29 08.11.2023 picture_as_pdf
100/2023 Uchylenie decyzji Dyrektora Izby Administracji i Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 15:46:28 08.11.2023 picture_as_pdf
99/2023 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 13:17:20 07.11.2023 picture_as_pdf
98/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:04:39 31.10.2023 picture_as_pdf
98/2023 Załacznik do raportu 98: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:05:33 31.10.2023 picture_as_pdf
97/2023 Przystąpienie do realizacji zmienionego programu nabywania akcji własnych Spółki i ustalenie szczegółowych warunków programu 14:36:20 26.10.2023 picture_as_pdf
96/2023 Zmiana przez Walne Zgromadzenie programu nabywania akcji własnych Spółki 14:17:59 26.10.2023 picture_as_pdf
95/2023 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA ACTION S.A. które odbyło się w dniu 26 października 2023 r. 14:05:53 26.10.2023 picture_as_pdf
95/2023 Załacznik do raportu 95: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA ACTION S.A. które odbyło się w dniu 26 października 2023 r. 14:06:35 26.10.2023 picture_as_pdf
94/2023 Treść uchwał podjętych na NWZA spółki ACTION S.A. które odbyło się w dniu 26 października 2023 r. 13:59:26 26.10.2023 picture_as_pdf
94/2023 Załacznik do raportu 94: Treść uchwał podjętych na NWZA spółki ACTION S.A. które odbyło się w dniu 26 października 2023 r. 13:59:55 26.10.2023 picture_as_pdf
93/2023 Postanowienie sądu – zmiana wpisu w rejestrze zastawów 16:06:00 25.10.2023 picture_as_pdf
92/2023 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 13:36:57 05.10.2023 picture_as_pdf
91/2023 Podjęcie decyzji o zamiarze zbycia nieruchomości niezwiązanych z podstawową działalnością Emitenta 12:55:00 04.10.2023 picture_as_pdf
90/2023 Przystąpienie do przeglądu opcji strategicznych w zakresie potencjalnych akwizycji 12:50:00 04.10.2023 picture_as_pdf
89/2023 Aneks do umowy kredytowej 14:17:56 03.10.2023 picture_as_pdf
88/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 10:31:00 03.10.2023 picture_as_pdf
88/2023 Załacznik do raportu 88: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 10:32:00 03.10.2023 picture_as_pdf
87/2023 Zawieszenie realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:50:00 02.10.2023 picture_as_pdf
86/2023 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. zwołane na dzień 26.10.2023 roku 12:40:00 28.09.2023 picture_as_pdf
86/2023 Załacznik do raportu 86: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. zwołane na dzień 26.10.2023 roku 12:42:00 28.09.2023 picture_as_pdf
85/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. na dzień 26.10.2023 roku 12:36:01 28.09.2023 picture_as_pdf
85/2023 Załacznik do raportu 85: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. na dzień 26.10.2023 roku 12:38:01 28.09.2023 picture_as_pdf
84/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:58:10 27.09.2023 picture_as_pdf
84/2023 Załacznik do raportu 84: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 16:00:01 27.09.2023 picture_as_pdf
83/2023 Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 15:21:38 27.09.2023 picture_as_pdf
83/2023 Załacznik do raportu 83: Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 15:24:02 27.09.2023 picture_as_pdf
82/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:14:58 20.09.2023 picture_as_pdf
82/2023 Załacznik do raportu 82: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:15:23 20.09.2023 picture_as_pdf
81/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 09:12:46 14.09.2023 picture_as_pdf
81/2023 Załacznik do raportu 81: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 09:13:11 14.09.2023 picture_as_pdf
80/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:40:16 06.09.2023 picture_as_pdf
80/2023 Załacznik do raportu 80: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:40:43 06.09.2023 picture_as_pdf
79/2023 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 15:20:54 05.09.2023 picture_as_pdf
78/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:28:48 30.08.2023 picture_as_pdf
78/2023 Załacznik do raportu 78: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:29:08 30.08.2023 picture_as_pdf
77/2023 Wyrejestrowanie umorzonych akcji z KDPW 13:22:40 29.08.2023 picture_as_pdf
76/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:13:52 24.08.2023 picture_as_pdf
76/2023 Załacznik do raportu 76: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:15:44 24.08.2023 picture_as_pdf
75/2023 Informacja o wstępnych szacunkowych wynikach finansowych za II kwartał 2023 r. 11:33:04 22.08.2023 picture_as_pdf
74/2023 Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za prawo własności nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi S7 15:51:51 18.08.2023 picture_as_pdf
73/2023 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce 16:10:19 17.08.2023 picture_as_pdf
72/2023 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce 16:09:55 17.08.2023 picture_as_pdf
71/2023 Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie akcji własnych oraz rejestracja zmian Statutu Spółki 16:31:00 16.08.2023 picture_as_pdf
70/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:35:13 16.08.2023 picture_as_pdf
70/2023 Załacznik do raportu 70: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:35:43 16.08.2023 picture_as_pdf
69/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:23:13 10.08.2023 picture_as_pdf
69/2023 Załacznik do raportu 69: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:23:42 10.08.2023 picture_as_pdf
68/2023 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 14:17:18 08.08.2023 picture_as_pdf
67/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 20:33:20 02.08.2023 picture_as_pdf
67/2023 Załacznik do raportu 67: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 20:33:45 02.08.2023 picture_as_pdf
66/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:30:00 26.07.2023 picture_as_pdf
66/2023 Załacznik do raportu 66: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:31:00 26.07.2023 picture_as_pdf
65/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 20:09:39 19.07.2023 picture_as_pdf
65/2023 Załacznik do raportu 65: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 20:10:13 19.07.2023 picture_as_pdf
64/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 16:27:32 12.07.2023 picture_as_pdf
64/2023 Załacznik do raportu 64: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 16:27:56 12.07.2023 picture_as_pdf
63/2023 Postanowienie Sądu – zmiana nadzorcy wykonania Układu 15:59:19 06.07.2023 picture_as_pdf
62/2023 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 15:57:00 05.07.2023 picture_as_pdf
61/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:56:14 05.07.2023 picture_as_pdf
61/2023 Załacznik do raportu 61: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:56:37 05.07.2023 picture_as_pdf
60/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:08:52 29.06.2023 picture_as_pdf
60/2023 Załacznik do raportu 60: Wykaz transakcji 14:09:15 29.06.2023 picture_as_pdf
59/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 16:49:00 22.06.2023 picture_as_pdf
59/2023 Załacznik do raportu 59: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 16:50:00 22.06.2023 picture_as_pdf
58/2023 Przystąpienie do realizacji zmienionego programu nabywania akcji własnych Spółki i ustalenie szczegółowych warunków programu 15:20:00 22.06.2023 picture_as_pdf
57/2023 Zmiana przez Walne Zgromadzenie programu nabywania akcji własnych Spółki 11:10:00 22.06.2023 picture_as_pdf
56/2023 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA ACTION S.A. które odbyło się w dniu 21 czerwca 2023 r. 14:45:41 21.06.2023 picture_as_pdf
56/2023 Załacznik do raportu 56: Lista akcjonariuszy 14:46:48 21.06.2023 picture_as_pdf
55/2023 Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki ACTION S.A. które odbyło się w dniu 21 czerwca 2023 r. 14:42:57 21.06.2023 picture_as_pdf
55/2023 Załacznik do raportu 55: Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki ACTION S.A. które odbyło się w dniu 21 czerwca 2023 r. 14:43:25 21.06.2023 picture_as_pdf
54/2023 Rozpoczęcie współpracy handlowej i inwestycyjnej w obrębie spółki BRON.PL S.A. oraz nabycie większościowego pakietu akcji tej spółki 15:15:00 20.06.2023 picture_as_pdf
53/2023 Liczba akcji przeznaczonych do nabycia na podstawie alokacji ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych 11:43:57 20.06.2023 picture_as_pdf
52/2023 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 14:55:00 06.06.2023 picture_as_pdf
51/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:53:47 02.06.2023 picture_as_pdf
51/2023 Załacznik do raportu 51: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:54:11 02.06.2023 picture_as_pdf
50/2023 Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych 17:22:16 01.06.2023 picture_as_pdf
50/2023 Załacznik do raportu 50: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych 17:22:53 01.06.2023 picture_as_pdf
49/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 13:42:59 31.05.2023 picture_as_pdf
49/2023 Załacznik do raportu 49: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 13:43:38 31.05.2023 picture_as_pdf
48/2023 Ogłoszenie zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 26 października 2022 roku 13:26:52 29.05.2023 picture_as_pdf
48/2023 Załacznik do raportu 48: Projekt Uchwał na ZWZA 21.06.2023 r. 13:29:21 29.05.2023 picture_as_pdf
47/2023 Uzupełnienie materiałów do projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. wyznaczone na dzień 21 czerwca 2023 roku 15:21:51 25.05.2023 picture_as_pdf
47/2023 Załacznik do raportu 47: Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej ACTION S.A. o wynagrodzeniach za 2022 rok 15:22:36 25.05.2023 picture_as_pdf
46/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 13:54:02 25.05.2023 picture_as_pdf
46/2023 Załacznik do raportu 46: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 13:54:39 25.05.2023 picture_as_pdf
45/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. na dzień 21.06.2023 roku 17:40:00 24.05.2023 picture_as_pdf
45/2023 Załacznik do raportu 45: Formularz pełnomocnictwa 17:42:02 24.05.2023 picture_as_pdf
45/2023 Załacznik do raportu 45: Projekty uchwał 17:43:45 24.05.2023 picture_as_pdf
45/2023 Załacznik do raportu 45: Uzasadnienie uchwał 17:45:02 24.05.2023 picture_as_pdf
45/2023 Załacznik do raportu 45: Opinia Rady Nadzorczej ACTION S.A. w sprawie projektów uchwał 17:46:39 24.05.2023 picture_as_pdf
45/2023 Załacznik do raportu 45: Sprawozdanie Rady Nadzorczej ACTION 2022 17:47:12 24.05.2023 picture_as_pdf
45/2023 Załacznik do raportu 45: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa ACTION 2022 17:49:38 24.05.2023 picture_as_pdf
45/2023 Załacznik do raportu 45: Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2022 rok 17:52:10 24.05.2023 picture_as_pdf
44/2023 Decyzja Zarządu Emitenta w zakresie sprecyzowania i realizacji celu nabycia części akcji w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki 14:58:36 22.05.2023 picture_as_pdf
43/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:01:09 18.05.2023 picture_as_pdf
43/2023 Załacznik do raportu 43: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:01:45 18.05.2023 picture_as_pdf
42/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:55:49 11.05.2023 picture_as_pdf
42/2023 Załacznik do raportu 42: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:56:12 11.05.2023 picture_as_pdf
41/2023 Utrzymanie w mocy decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w wyniku ponownego rozpoznania sprawy 16:10:00 09.05.2023 picture_as_pdf
40/2023 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 15:29:10 08.05.2023 picture_as_pdf
39/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:41:00 04.05.2023 picture_as_pdf
38/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:24:00 27.04.2023 picture_as_pdf
38/2023 Załacznik do raportu 38: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:25:00 27.04.2023 picture_as_pdf
37/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 18:24:19 19.04.2023 picture_as_pdf
37/2023 Załacznik do raportu 37: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 18:24:48 19.04.2023 picture_as_pdf
36/2023 Przystąpienie do realizacji zmienionego programu nabywania akcji własnych Spółki i ustalenie szczegółowych warunków programu 14:53:24 14.04.2023 picture_as_pdf
35/2023 Zmiana przez Walne Zgromadzenie programu nabywania akcji własnych Spółki 14:20:08 14.04.2023 picture_as_pdf
34/2023 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA ACTION S.A. które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2023 r. 14:17:30 14.04.2023 picture_as_pdf
34/2023 Załacznik do raportu 34: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA ACTION S.A. które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2023 r. 14:19:28 14.04.2023 picture_as_pdf
33/2023 Treść uchwał podjętych na NWZA spółki ACTION S.A. które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2023 r. 14:16:41 14.04.2023 picture_as_pdf
33/2023 Załacznik do raportu 33: Treść uchwał podjętych na NWZA spółki ACTION S.A. które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2023 r. 14:17:05 14.04.2023 picture_as_pdf
32/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:14:30 12.04.2023 picture_as_pdf
32/2023 Załacznik do raportu 32: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:14:59 12.04.2023 picture_as_pdf
31/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 16:20:26 05.04.2023 picture_as_pdf
31/2023 Załacznik do raportu 31: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 16:20:55 05.04.2023 picture_as_pdf
30/2023 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 09:55:51 05.04.2023 picture_as_pdf
29/2023 Aneks do umowy kredytowej 13:04:53 04.04.2023 picture_as_pdf
28/2023 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku 15:53:20 31.03.2023 picture_as_pdf
27/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 17:00:00 29.03.2023 picture_as_pdf
27/2023 Załacznik do raportu 27: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 17:01:00 29.03.2023 picture_as_pdf
26/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:25:15 22.03.2023 picture_as_pdf
26/2023 Załacznik do raportu 26: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:25:44 22.03.2023 picture_as_pdf
25/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 16:30:00 15.03.2023 picture_as_pdf
25/2023 Załacznik do raportu 25: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 16:30:00 15.03.2023 picture_as_pdf
24/2023 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. zwołane na dzień 14.04.2023 roku 13:41:00 15.03.2023 picture_as_pdf
24/2023 Załacznik do raportu 24: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. zwołane na dzień 14.04.2023 roku 13:42:00 15.03.2023 picture_as_pdf
23/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. na dzień 14.04.2023 roku 13:28:00 15.03.2023 picture_as_pdf
23/2023 Załacznik do raportu 23: Formularz pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. na dzień 14.04.2023 roku 13:32:00 15.03.2023 picture_as_pdf
22/2023 Informacja o wstępnych szacunkowych wynikach finansowych za IV kwartał 2022 r. i 2022 r. 13:43:00 10.03.2023 picture_as_pdf
21/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 16:56:00 08.03.2023 picture_as_pdf
21/2023 Załacznik do raportu 21: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 16:56:00 08.03.2023 picture_as_pdf
20/2023 Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 16:25:00 08.03.2023 picture_as_pdf
20/2023 Załacznik do raportu 20: Załącznik do raportu bieżącego nr 20/2023: Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 16:25:00 08.03.2023 picture_as_pdf
19/2023 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 14:28:43 06.03.2023 picture_as_pdf
18/2023 Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych ACTION S.A. w 2023 roku 12:42:25 02.03.2023 picture_as_pdf
17/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:26:52 01.03.2023 picture_as_pdf
17/2023 Załacznik do raportu 17: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:27:19 01.03.2023 picture_as_pdf
16/2023 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce 10:00:00 27.02.2023 picture_as_pdf
15/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:42:09 23.02.2023 picture_as_pdf
15/2023 Załacznik do raportu 15: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:42:39 23.02.2023 picture_as_pdf
14/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:06:26 16.02.2023 picture_as_pdf
14/2023 Załacznik do raportu 14: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:07:36 16.02.2023 picture_as_pdf
13/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:08:00 09.02.2023 picture_as_pdf
13/2023 Załacznik do raportu 13: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:08:00 09.02.2023 picture_as_pdf
12/2023 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 10:51:29 07.02.2023 picture_as_pdf
11/2023 Postanowienie Sądu - wykreślenie zastawu rejestrowego 13:49:00 03.02.2023 picture_as_pdf
10/2023 Liczba akcji przeznaczonych do nabycia na podstawie alokacji ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych 12:21:00 03.02.2023 picture_as_pdf
9/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 17:20:00 24.01.2023 picture_as_pdf
9/2023 Załacznik do raportu 9: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 17:21:00 24.01.2023 picture_as_pdf
8/2023 Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych 17:12:48 23.01.2023 picture_as_pdf
8/2023 Załacznik do raportu 8: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych 17:15:00 23.01.2023 picture_as_pdf
7/2023 Decyzja ponownie ustalająca wysokość odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi S7 14:16:00 23.01.2023 picture_as_pdf
6/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:36:00 19.01.2023 picture_as_pdf
6/2023 Załacznik do raportu 6: Wykaz transakcji 14:42:00 19.01.2023 picture_as_pdf
5/2023 Terminy przekazywania raportów okresowych ACTION S.A. w 2023 roku 14:29:00 18.01.2023 picture_as_pdf
4/2023 Zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych w umowie kredytowej w związku z całkowitą spłatą kredytu 11:55:00 18.01.2023 picture_as_pdf
3/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 17:28:28 12.01.2023 picture_as_pdf
3/2023 Załacznik do raportu 3: Załacznik do raportu 3/2023: Wykaz transakcji 17:33:17 12.01.2023 picture_as_pdf
2/2023 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 15:33:00 05.01.2023 picture_as_pdf
1/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:28:00 05.01.2023 picture_as_pdf
1/2023 Załacznik do raportu 1: Wykaz transakcji 14:32:00 05.01.2023 picture_as_pdf

Raporty okresowe 2023

Raporty kwartalne
Plik
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 picture_as_pdf
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 picture_as_pdf
Raporty półroczne
Plik
Raport półroczny 2023 picture_as_pdf
Raport półroczny 2023 (XHTML) picture_as_pdf
Raport z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego (XHTML) picture_as_pdf
Raport przeglądu skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (XHTML) picture_as_pdf
Raporty roczne
Plik

Nasze marki i projekty