Inwestor

Raporty

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe

Raporty bieżące 2024

Numer Temat Data Plik
39/2024 Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych ACTION S.A. w 2024 roku 11:50:15 22.04.2024 picture_as_pdf
38/2024 Wybór Zarządu kolejnej kadencji 11:45:28 22.04.2024 picture_as_pdf
37/2024 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 13:54:00 08.04.2024 picture_as_pdf
36/2024 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce 21:18:26 29.03.2024 picture_as_pdf
35/2024 Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych ACTION S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 14:54:58 29.03.2024 picture_as_pdf
35/2024 Załacznik do raportu 35: Powiadomienie Andrzej Biały 14:55:35 29.03.2024 picture_as_pdf
35/2024 Załacznik do raportu 35: Powiadomienie Wojciech Wietrzykowski 14:56:06 29.03.2024 picture_as_pdf
35/2024 Załacznik do raportu 35: Powiadomienie Fundacja Rodzinna Bielińskich 14:57:46 29.03.2024 picture_as_pdf
35/2024 Załacznik do raportu 35: Powiadomienie Tytanid Sp. z o.o. 14:58:09 29.03.2024 picture_as_pdf
34/2024 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku 14:40:00 29.03.2024 picture_as_pdf
33/2024 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce 11:02:31 27.03.2024 picture_as_pdf
32/2024 Zakończenie programu nabywania akcji własnych Spółki 17:50:00 26.03.2024 picture_as_pdf
31/2024 Liczba akcji przeznaczonych do nabycia na podstawie alokacji ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych 17:46:00 26.03.2024 picture_as_pdf
30/2024 Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych 18:13:27 18.03.2024 picture_as_pdf
30/2024 Załacznik do raportu 30: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych 18:13:59 18.03.2024 picture_as_pdf
29/2024 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce. 10:06:34 15.03.2024 picture_as_pdf
28/2024 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce 14:15:00 14.03.2024 picture_as_pdf
27/2024 Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych ACTION S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 15:11:38 14.03.2024 picture_as_pdf
27/2024 Załacznik do raportu 27: Powiadomienie Piotr Bieliński 15:12:26 14.03.2024 picture_as_pdf
27/2024 Załacznik do raportu 27: Powiadomienie Anna Bielińska 15:13:00 14.03.2024 picture_as_pdf
27/2024 Załacznik do raportu 27: Powiadomienie Fundacja Rodzinna Bielińskich 15:13:33 14.03.2024 picture_as_pdf
26/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:43:00 14.03.2024 picture_as_pdf
26/2024 Załacznik do raportu 26: Zestawienie transakcji 11:43:00 14.03.2024 picture_as_pdf
25/2024 Informacja o wstępnych szacunkowych wynikach finansowych za IV kwartał 2023 roku i 2023 rok 16:30:00 12.03.2024 picture_as_pdf
24/2024 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 14:15:52 07.03.2024 picture_as_pdf
23/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:15:11 07.03.2024 picture_as_pdf
23/2024 Załacznik do raportu 23: Zestawienie transakcji 14:15:33 07.03.2024 picture_as_pdf
22/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:01:26 29.02.2024 picture_as_pdf
22/2024 Załacznik do raportu 22: Zestawienie transakcji 15:01:48 29.02.2024 picture_as_pdf
21/2024 Przystąpienie do realizacji zmienionego programu nabywania akcji własnych Spółki i ustalenie szczegółowych warunków programu 13:07:49 28.02.2024 picture_as_pdf
20/2024 Zmiana przez Walne Zgromadzenie programu nabywania akcji własnych Spółki 13:03:00 28.02.2024 picture_as_pdf
19/2024 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA ACTION S.A. które odbyło się w dniu 28 lutego 2024 r. 12:55:59 28.02.2024 picture_as_pdf
19/2024 Załacznik do raportu 19: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA ACTION S.A. które odbyło się w dniu 28 lutego 2024 r. 12:57:12 28.02.2024 picture_as_pdf
18/2024 Treść uchwał podjętych na NWZA spółki ACTION S.A. które odbyło się w dniu 28 lutego 2024 r. wraz z informacją o odstąpieniu przez Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia wybranych punktów planowanego porządku obrad 12:54:14 28.02.2024 picture_as_pdf
18/2024 Załacznik do raportu 18: Treść uchwał podjętych na NWZA spółki ACTION S.A. które odbyło się w dniu 28 lutego 2024 r. 12:55:12 28.02.2024 picture_as_pdf
17/2024 Zawarcie umowy zbycia nieruchomości niezwiązanej z podstawową działalnością Emitenta 14:32:21 27.02.2024 picture_as_pdf
16/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 13:43:52 21.02.2024 picture_as_pdf
16/2024 Załacznik do raportu 16: Zestawienie transakcji 13:44:14 21.02.2024 picture_as_pdf
15/2024 Rozpoczęcie współpracy handlowej i inwestycyjnej w obrębie spółki PDS CARE Sp. z o.o. oraz nabycie większościowego pakietu udziałów tej spółki. 14:22:27 15.02.2024 picture_as_pdf
14/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:30:45 14.02.2024 picture_as_pdf
14/2024 Załacznik do raportu 14: Zestawienie transakcji 15:31:49 14.02.2024 picture_as_pdf
13/2024 Ogłoszenie zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 28 lutego 2024 roku 12:32:33 12.02.2024 picture_as_pdf
13/2024 Załacznik do raportu 13: Projekt Uchwał na NWZA 28.02.2024 r. 12:32:54 12.02.2024 picture_as_pdf
12/2024 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 13:47:00 08.02.2024 picture_as_pdf
11/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:51:35 07.02.2024 picture_as_pdf
11/2024 Załacznik do raportu 11: Zestawienie transakcji 15:51:57 07.02.2024 picture_as_pdf
10/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 17:10:00 01.02.2024 picture_as_pdf
10/2024 Załacznik do raportu 10: Zestawienie transakcji 17:10:00 01.02.2024 picture_as_pdf
9/2024 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. zwołane na dzień 28 lutego 2024 roku 14:46:39 31.01.2024 picture_as_pdf
9/2024 Załacznik do raportu 9: Projekty uchwał 14:47:24 31.01.2024 picture_as_pdf
8/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. na dzień 28 lutego 2024 roku 11:32:08 31.01.2024 picture_as_pdf
8/2024 Załacznik do raportu 8: Formularz pełnomocnictwa 11:32:53 31.01.2024 picture_as_pdf
7/2024 Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 18:14:20 29.01.2024 picture_as_pdf
7/2024 Załacznik do raportu 7: Wniosek Akcjonariusza 18:14:48 29.01.2024 picture_as_pdf
6/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 09:10:45 25.01.2024 picture_as_pdf
6/2024 Załacznik do raportu 6: Zestawienie transakcji 09:11:29 25.01.2024 picture_as_pdf
5/2024 Terminy przekazywania raportów okresowych ACTION S.A. w 2024 roku 09:24:09 18.01.2024 picture_as_pdf
4/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 08:43:00 18.01.2024 picture_as_pdf
4/2024 Załacznik do raportu 4: Zestawienie transakcji 08:44:00 18.01.2024 picture_as_pdf
3/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 09:05:00 11.01.2024 picture_as_pdf
3/2024 Załacznik do raportu 3: Zestawienie transakcji 09:06:00 11.01.2024 picture_as_pdf
2/2024 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 11:10:00 09.01.2024 picture_as_pdf
1/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:00:00 03.01.2024 picture_as_pdf
1/2024 Załacznik do raportu 1: Zestawienie transakcji 14:01:00 03.01.2024 picture_as_pdf

Raporty okresowe 2023

Raporty kwartalne
Plik
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 picture_as_pdf
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 picture_as_pdf
Raporty półroczne
Plik
Raport półroczny 2023 picture_as_pdf
Raport półroczny 2023 (XHTML) picture_as_pdf
Raport z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego (XHTML) picture_as_pdf
Raport przeglądu skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (XHTML) picture_as_pdf
Raporty roczne
Plik

Nasze marki i projekty