Inwestor

Raporty

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe

Raporty bieżące 2023

Numer Temat Data Plik
48/2023 Ogłoszenie zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 26 października 2022 roku 13:26:52 29.05.2023 picture_as_pdf
48/2023 Załacznik do raportu 48: Projekt Uchwał na ZWZA 21.06.2023 r. 13:29:21 29.05.2023 picture_as_pdf
47/2023 Uzupełnienie materiałów do projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. wyznaczone na dzień 21 czerwca 2023 roku 15:21:51 25.05.2023 picture_as_pdf
47/2023 Załacznik do raportu 47: Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej ACTION S.A. o wynagrodzeniach za 2022 rok 15:22:36 25.05.2023 picture_as_pdf
46/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 13:54:02 25.05.2023 picture_as_pdf
46/2023 Załacznik do raportu 46: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 13:54:39 25.05.2023 picture_as_pdf
45/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. na dzień 21.06.2023 roku 17:40:00 24.05.2023 picture_as_pdf
45/2023 Załacznik do raportu 45: Formularz pełnomocnictwa 17:42:02 24.05.2023 picture_as_pdf
45/2023 Załacznik do raportu 45: Projekty uchwał 17:43:45 24.05.2023 picture_as_pdf
45/2023 Załacznik do raportu 45: Uzasadnienie uchwał 17:45:02 24.05.2023 picture_as_pdf
45/2023 Załacznik do raportu 45: Opinia Rady Nadzorczej ACTION S.A. w sprawie projektów uchwał 17:46:39 24.05.2023 picture_as_pdf
45/2023 Załacznik do raportu 45: Sprawozdanie Rady Nadzorczej ACTION 2022 17:47:12 24.05.2023 picture_as_pdf
45/2023 Załacznik do raportu 45: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa ACTION 2022 17:49:38 24.05.2023 picture_as_pdf
45/2023 Załacznik do raportu 45: Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2022 rok 17:52:10 24.05.2023 picture_as_pdf
44/2023 Decyzja Zarządu Emitenta w zakresie sprecyzowania i realizacji celu nabycia części akcji w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki 14:58:36 22.05.2023 picture_as_pdf
43/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:01:09 18.05.2023 picture_as_pdf
43/2023 Załacznik do raportu 43: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:01:45 18.05.2023 picture_as_pdf
42/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:55:49 11.05.2023 picture_as_pdf
42/2023 Załacznik do raportu 42: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:56:12 11.05.2023 picture_as_pdf
41/2023 Utrzymanie w mocy decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w wyniku ponownego rozpoznania sprawy 16:10:00 09.05.2023 picture_as_pdf
40/2023 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 15:29:10 08.05.2023 picture_as_pdf
39/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:41:00 04.05.2023 picture_as_pdf
38/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:24:00 27.04.2023 picture_as_pdf
38/2023 Załacznik do raportu 38: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:25:00 27.04.2023 picture_as_pdf
37/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 18:24:19 19.04.2023 picture_as_pdf
37/2023 Załacznik do raportu 37: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 18:24:48 19.04.2023 picture_as_pdf
36/2023 Przystąpienie do realizacji zmienionego programu nabywania akcji własnych Spółki i ustalenie szczegółowych warunków programu 14:53:24 14.04.2023 picture_as_pdf
35/2023 Zmiana przez Walne Zgromadzenie programu nabywania akcji własnych Spółki 14:20:08 14.04.2023 picture_as_pdf
34/2023 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA ACTION S.A. które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2023 r. 14:17:30 14.04.2023 picture_as_pdf
34/2023 Załacznik do raportu 34: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA ACTION S.A. które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2023 r. 14:19:28 14.04.2023 picture_as_pdf
33/2023 Treść uchwał podjętych na NWZA spółki ACTION S.A. które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2023 r. 14:16:41 14.04.2023 picture_as_pdf
33/2023 Załacznik do raportu 33: Treść uchwał podjętych na NWZA spółki ACTION S.A. które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2023 r. 14:17:05 14.04.2023 picture_as_pdf
32/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:14:30 12.04.2023 picture_as_pdf
32/2023 Załacznik do raportu 32: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:14:59 12.04.2023 picture_as_pdf
31/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 16:20:26 05.04.2023 picture_as_pdf
31/2023 Załacznik do raportu 31: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 16:20:55 05.04.2023 picture_as_pdf
30/2023 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 09:55:51 05.04.2023 picture_as_pdf
29/2023 Aneks do umowy kredytowej 13:04:53 04.04.2023 picture_as_pdf
28/2023 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku 15:53:20 31.03.2023 picture_as_pdf
27/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 17:00:00 29.03.2023 picture_as_pdf
27/2023 Załacznik do raportu 27: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 17:01:00 29.03.2023 picture_as_pdf
26/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:25:15 22.03.2023 picture_as_pdf
26/2023 Załacznik do raportu 26: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:25:44 22.03.2023 picture_as_pdf
25/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 16:30:00 15.03.2023 picture_as_pdf
25/2023 Załacznik do raportu 25: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 16:30:00 15.03.2023 picture_as_pdf
24/2023 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. zwołane na dzień 14.04.2023 roku 13:41:00 15.03.2023 picture_as_pdf
24/2023 Załacznik do raportu 24: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. zwołane na dzień 14.04.2023 roku 13:42:00 15.03.2023 picture_as_pdf
23/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. na dzień 14.04.2023 roku 13:28:00 15.03.2023 picture_as_pdf
23/2023 Załacznik do raportu 23: Formularz pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. na dzień 14.04.2023 roku 13:32:00 15.03.2023 picture_as_pdf
22/2023 Informacja o wstępnych szacunkowych wynikach finansowych za IV kwartał 2022 r. i 2022 r. 13:43:00 10.03.2023 picture_as_pdf
21/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 16:56:00 08.03.2023 picture_as_pdf
21/2023 Załacznik do raportu 21: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 16:56:00 08.03.2023 picture_as_pdf
20/2023 Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 16:25:00 08.03.2023 picture_as_pdf
20/2023 Załacznik do raportu 20: Załącznik do raportu bieżącego nr 20/2023: Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 16:25:00 08.03.2023 picture_as_pdf
19/2023 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 14:28:43 06.03.2023 picture_as_pdf
18/2023 Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych ACTION S.A. w 2023 roku 12:42:25 02.03.2023 picture_as_pdf
17/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:26:52 01.03.2023 picture_as_pdf
17/2023 Załacznik do raportu 17: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:27:19 01.03.2023 picture_as_pdf
16/2023 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce 10:00:00 27.02.2023 picture_as_pdf
15/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:42:09 23.02.2023 picture_as_pdf
15/2023 Załacznik do raportu 15: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:42:39 23.02.2023 picture_as_pdf
14/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:06:26 16.02.2023 picture_as_pdf
14/2023 Załacznik do raportu 14: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:07:36 16.02.2023 picture_as_pdf
13/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:08:00 09.02.2023 picture_as_pdf
13/2023 Załacznik do raportu 13: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:08:00 09.02.2023 picture_as_pdf
12/2023 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 10:51:29 07.02.2023 picture_as_pdf
11/2023 Postanowienie Sądu - wykreślenie zastawu rejestrowego 13:49:00 03.02.2023 picture_as_pdf
10/2023 Liczba akcji przeznaczonych do nabycia na podstawie alokacji ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych 12:21:00 03.02.2023 picture_as_pdf
9/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 17:20:00 24.01.2023 picture_as_pdf
9/2023 Załacznik do raportu 9: Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 17:21:00 24.01.2023 picture_as_pdf
8/2023 Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych 17:12:48 23.01.2023 picture_as_pdf
8/2023 Załacznik do raportu 8: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych 17:15:00 23.01.2023 picture_as_pdf
7/2023 Decyzja ponownie ustalająca wysokość odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi S7 14:16:00 23.01.2023 picture_as_pdf
6/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:36:00 19.01.2023 picture_as_pdf
6/2023 Załacznik do raportu 6: Wykaz transakcji 14:42:00 19.01.2023 picture_as_pdf
5/2023 Terminy przekazywania raportów okresowych ACTION S.A. w 2023 roku 14:29:00 18.01.2023 picture_as_pdf
4/2023 Zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych w umowie kredytowej w związku z całkowitą spłatą kredytu 11:55:00 18.01.2023 picture_as_pdf
3/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 17:28:28 12.01.2023 picture_as_pdf
3/2023 Załacznik do raportu 3: Załacznik do raportu 3/2023: Wykaz transakcji 17:33:17 12.01.2023 picture_as_pdf
2/2023 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 15:33:00 05.01.2023 picture_as_pdf
1/2023 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:28:00 05.01.2023 picture_as_pdf
1/2023 Załacznik do raportu 1: Wykaz transakcji 14:32:00 05.01.2023 picture_as_pdf

Raporty okresowe 2022

Raporty kwartalne
Plik
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 picture_as_pdf
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 picture_as_pdf
Raporty półroczne
Plik
Raport półroczny 2022 picture_as_pdf
Raport półroczny 2022 (XHTML) picture_as_pdf
Raport z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego (XHTML) picture_as_pdf
Raport przeglądu skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (XHTML) picture_as_pdf
Raporty roczne
Plik
Sprawozdanie Finansowe Action S.A. 2022 (XHTML) picture_as_pdf
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Action S.A. 2022 (ESEF) picture_as_pdf

Nasze marki i projekty