Inwestor

Raporty

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe

Raporty bieżące 2024

Numer Temat Data Plik
68/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 13:24:39 24.07.2024 picture_as_pdf
68/2024 Załacznik do raportu 68: Zestawienie transakcji 13:25:28 24.07.2024 picture_as_pdf
67/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 13:28:29 18.07.2024 picture_as_pdf
67/2024 Załacznik do raportu 67: Załacznik do raportu 67: Zestawienie transakcji 13:30:00 18.07.2024 picture_as_pdf
66/2024 Wyrejestrowanie umorzonych akcji z KDPW 18:42:24 12.07.2024 picture_as_pdf
65/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 09:50:55 11.07.2024 picture_as_pdf
65/2024 Załacznik do raportu 65: Zestawienie transakcji 09:51:29 11.07.2024 picture_as_pdf
64/2024 Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych ACTION S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 15:17:57 09.07.2024 picture_as_pdf
64/2024 Załacznik do raportu 64: Powiadomienie Andrzej Biały 15:18:21 09.07.2024 picture_as_pdf
64/2024 Załacznik do raportu 64: Powiadomienie Wojciech Wietrzykowski 15:18:57 09.07.2024 picture_as_pdf
64/2024 Załacznik do raportu 64: Powiadomienie Fundacja Rodzinna Bielińskich w organizacji 15:19:30 09.07.2024 picture_as_pdf
63/2024 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce 14:26:30 08.07.2024 picture_as_pdf
62/2024 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 14:02:04 05.07.2024 picture_as_pdf
61/2024 Liczba akcji przeznaczonych do nabycia na podstawie alokacji ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych 15:10:14 04.07.2024 picture_as_pdf
60/2024 Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie drogi ekspresowej S-7 11:31:10 03.07.2024 picture_as_pdf
59/2024 Zawiadomienie o zwiększeniu o ponad 2% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce 10:10:33 03.07.2024 picture_as_pdf
58/2024 Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych 17:24:00 28.06.2024 picture_as_pdf
58/2024 Załacznik do raportu 58: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych 17:24:27 28.06.2024 picture_as_pdf
57/2024 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce 17:37:36 27.06.2024 picture_as_pdf
56/2024 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce 15:49:54 27.06.2024 picture_as_pdf
55/2024 Rejestracja zmian Statutu Spółki w zakresie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych 14:59:35 27.06.2024 picture_as_pdf
54/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 10:12:23 27.06.2024 picture_as_pdf
54/2024 Załacznik do raportu 54: Zestawienie transakcji 10:12:44 27.06.2024 picture_as_pdf
53/2024 Umorzenie postępowań o ustalenie, w których udzielono zabezpieczenia 11:43:33 26.06.2024 picture_as_pdf
52/2024 Przystąpienie do realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki i ustalenie szczegółowych warunków programu. 15:15:06 19.06.2024 picture_as_pdf
51/2024 Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie programu nabywania akcji własnych Spółki 13:32:50 19.06.2024 picture_as_pdf
50/2024 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA ACTION S.A. które odbyło się w dniu 19 czerwca 2024 r. 13:28:26 19.06.2024 picture_as_pdf
50/2024 Załacznik do raportu 50: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA ACTION S.A. w dniu 19 czerwca 2024 r. 13:28:47 19.06.2024 picture_as_pdf
49/2024 Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki ACTION S.A. które odbyło się w dniu 19 czerwca 2024 r. 13:21:55 19.06.2024 picture_as_pdf
49/2024 Załacznik do raportu 49: Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. 13:22:43 19.06.2024 picture_as_pdf
48/2024 Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych ACTION S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 11:52:12 18.06.2024 picture_as_pdf
48/2024 Załacznik do raportu 48: Zawiadomienie TYTANID Sp. z o.o. 11:52:42 18.06.2024 picture_as_pdf
48/2024 Załacznik do raportu 48: Zawiadomienie Fundacja Rodzinna Bielińskich w organizacji 11:53:11 18.06.2024 picture_as_pdf
47/2024 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 12:55:00 07.06.2024 picture_as_pdf
46/2024 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce 17:56:15 04.06.2024 picture_as_pdf
45/2024 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce 17:16:01 29.05.2024 picture_as_pdf
45/2024 Korekta raportu 45/2024 18:40:37 29.05.2024 picture_as_pdf
44/2024 Uzupełnienie materiałów do projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. wyznaczone na dzień 19 czerwca 2024 roku 11:10:00 23.05.2024 picture_as_pdf
44/2024 Załacznik do raportu 44: Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 11:11:00 23.05.2024 picture_as_pdf
43/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. na dzień 19.06.2024 roku 13:13:02 22.05.2024 picture_as_pdf
43/2024 Załacznik do raportu 43: Formularz pełnomocnictwa 13:13:43 22.05.2024 picture_as_pdf
43/2024 Załacznik do raportu 43: Projekty uchwał 13:14:05 22.05.2024 picture_as_pdf
43/2024 Załacznik do raportu 43: Uzasadnienie uchwał 13:14:34 22.05.2024 picture_as_pdf
43/2024 Załacznik do raportu 43: Opinia Rady Nadzorczej ACTION S.A. w sprawie projektów uchwał 13:15:00 22.05.2024 picture_as_pdf
43/2024 Załacznik do raportu 43: Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności ACTION S.A. i Grupy Kapitałowej w 2023 r. 13:15:30 22.05.2024 picture_as_pdf
43/2024 Załacznik do raportu 43: Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2023 r. 13:19:59 22.05.2024 picture_as_pdf
43/2024 Załacznik do raportu 43: Projekt Polityki wynagrodzeń 2024 13:20:33 22.05.2024 picture_as_pdf
42/2024 Decyzja Zarządu Emitenta w zakresie sprecyzowania i realizacji celu nabycia akcji w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki 15:17:59 20.05.2024 picture_as_pdf
41/2024 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 09:50:59 07.05.2024 picture_as_pdf
40/2024 Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego warunków transakcji zbycia nieruchomości niezwiązanej z podstawową działalnością Emitenta 10:25:38 25.04.2024 picture_as_pdf
39/2024 Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych ACTION S.A. w 2024 roku 11:50:15 22.04.2024 picture_as_pdf
38/2024 Wybór Zarządu kolejnej kadencji 11:45:28 22.04.2024 picture_as_pdf
37/2024 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 13:54:00 08.04.2024 picture_as_pdf
36/2024 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce 21:18:26 29.03.2024 picture_as_pdf
35/2024 Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych ACTION S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 14:54:58 29.03.2024 picture_as_pdf
35/2024 Załacznik do raportu 35: Powiadomienie Andrzej Biały 14:55:35 29.03.2024 picture_as_pdf
35/2024 Załacznik do raportu 35: Powiadomienie Wojciech Wietrzykowski 14:56:06 29.03.2024 picture_as_pdf
35/2024 Załacznik do raportu 35: Powiadomienie Fundacja Rodzinna Bielińskich 14:57:46 29.03.2024 picture_as_pdf
35/2024 Załacznik do raportu 35: Powiadomienie Tytanid Sp. z o.o. 14:58:09 29.03.2024 picture_as_pdf
34/2024 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku 14:40:00 29.03.2024 picture_as_pdf
33/2024 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce 11:02:31 27.03.2024 picture_as_pdf
32/2024 Zakończenie programu nabywania akcji własnych Spółki 17:50:00 26.03.2024 picture_as_pdf
31/2024 Liczba akcji przeznaczonych do nabycia na podstawie alokacji ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych 17:46:00 26.03.2024 picture_as_pdf
30/2024 Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych 18:13:27 18.03.2024 picture_as_pdf
30/2024 Załacznik do raportu 30: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych 18:13:59 18.03.2024 picture_as_pdf
29/2024 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce. 10:06:34 15.03.2024 picture_as_pdf
28/2024 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce 14:15:00 14.03.2024 picture_as_pdf
27/2024 Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych ACTION S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 15:11:38 14.03.2024 picture_as_pdf
27/2024 Załacznik do raportu 27: Powiadomienie Piotr Bieliński 15:12:26 14.03.2024 picture_as_pdf
27/2024 Załacznik do raportu 27: Powiadomienie Anna Bielińska 15:13:00 14.03.2024 picture_as_pdf
27/2024 Załacznik do raportu 27: Powiadomienie Fundacja Rodzinna Bielińskich 15:13:33 14.03.2024 picture_as_pdf
26/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 11:43:00 14.03.2024 picture_as_pdf
26/2024 Załacznik do raportu 26: Zestawienie transakcji 11:43:00 14.03.2024 picture_as_pdf
25/2024 Informacja o wstępnych szacunkowych wynikach finansowych za IV kwartał 2023 roku i 2023 rok 16:30:00 12.03.2024 picture_as_pdf
24/2024 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 14:15:52 07.03.2024 picture_as_pdf
23/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:15:11 07.03.2024 picture_as_pdf
23/2024 Załacznik do raportu 23: Zestawienie transakcji 14:15:33 07.03.2024 picture_as_pdf
22/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:01:26 29.02.2024 picture_as_pdf
22/2024 Załacznik do raportu 22: Zestawienie transakcji 15:01:48 29.02.2024 picture_as_pdf
21/2024 Przystąpienie do realizacji zmienionego programu nabywania akcji własnych Spółki i ustalenie szczegółowych warunków programu 13:07:49 28.02.2024 picture_as_pdf
20/2024 Zmiana przez Walne Zgromadzenie programu nabywania akcji własnych Spółki 13:03:00 28.02.2024 picture_as_pdf
19/2024 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA ACTION S.A. które odbyło się w dniu 28 lutego 2024 r. 12:55:59 28.02.2024 picture_as_pdf
19/2024 Załacznik do raportu 19: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA ACTION S.A. które odbyło się w dniu 28 lutego 2024 r. 12:57:12 28.02.2024 picture_as_pdf
18/2024 Treść uchwał podjętych na NWZA spółki ACTION S.A. które odbyło się w dniu 28 lutego 2024 r. wraz z informacją o odstąpieniu przez Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia wybranych punktów planowanego porządku obrad 12:54:14 28.02.2024 picture_as_pdf
18/2024 Załacznik do raportu 18: Treść uchwał podjętych na NWZA spółki ACTION S.A. które odbyło się w dniu 28 lutego 2024 r. 12:55:12 28.02.2024 picture_as_pdf
17/2024 Zawarcie umowy zbycia nieruchomości niezwiązanej z podstawową działalnością Emitenta 14:32:21 27.02.2024 picture_as_pdf
16/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 13:43:52 21.02.2024 picture_as_pdf
16/2024 Załacznik do raportu 16: Zestawienie transakcji 13:44:14 21.02.2024 picture_as_pdf
15/2024 Rozpoczęcie współpracy handlowej i inwestycyjnej w obrębie spółki PDS CARE Sp. z o.o. oraz nabycie większościowego pakietu udziałów tej spółki. 14:22:27 15.02.2024 picture_as_pdf
14/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:30:45 14.02.2024 picture_as_pdf
14/2024 Załacznik do raportu 14: Zestawienie transakcji 15:31:49 14.02.2024 picture_as_pdf
13/2024 Ogłoszenie zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 28 lutego 2024 roku 12:32:33 12.02.2024 picture_as_pdf
13/2024 Załacznik do raportu 13: Projekt Uchwał na NWZA 28.02.2024 r. 12:32:54 12.02.2024 picture_as_pdf
12/2024 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 13:47:00 08.02.2024 picture_as_pdf
11/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 15:51:35 07.02.2024 picture_as_pdf
11/2024 Załacznik do raportu 11: Zestawienie transakcji 15:51:57 07.02.2024 picture_as_pdf
10/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 17:10:00 01.02.2024 picture_as_pdf
10/2024 Załacznik do raportu 10: Zestawienie transakcji 17:10:00 01.02.2024 picture_as_pdf
9/2024 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. zwołane na dzień 28 lutego 2024 roku 14:46:39 31.01.2024 picture_as_pdf
9/2024 Załacznik do raportu 9: Projekty uchwał 14:47:24 31.01.2024 picture_as_pdf
8/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. na dzień 28 lutego 2024 roku 11:32:08 31.01.2024 picture_as_pdf
8/2024 Załacznik do raportu 8: Formularz pełnomocnictwa 11:32:53 31.01.2024 picture_as_pdf
7/2024 Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 18:14:20 29.01.2024 picture_as_pdf
7/2024 Załacznik do raportu 7: Wniosek Akcjonariusza 18:14:48 29.01.2024 picture_as_pdf
6/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 09:10:45 25.01.2024 picture_as_pdf
6/2024 Załacznik do raportu 6: Zestawienie transakcji 09:11:29 25.01.2024 picture_as_pdf
5/2024 Terminy przekazywania raportów okresowych ACTION S.A. w 2024 roku 09:24:09 18.01.2024 picture_as_pdf
4/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 08:43:00 18.01.2024 picture_as_pdf
4/2024 Załacznik do raportu 4: Zestawienie transakcji 08:44:00 18.01.2024 picture_as_pdf
3/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 09:05:00 11.01.2024 picture_as_pdf
3/2024 Załacznik do raportu 3: Zestawienie transakcji 09:06:00 11.01.2024 picture_as_pdf
2/2024 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. 11:10:00 09.01.2024 picture_as_pdf
1/2024 Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki 14:00:00 03.01.2024 picture_as_pdf
1/2024 Załacznik do raportu 1: Zestawienie transakcji 14:01:00 03.01.2024 picture_as_pdf

Raporty okresowe 2024

Raporty kwartalne
Plik
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 picture_as_pdf
Raporty półroczne
Plik
Raporty roczne
Plik

Nasze marki i projekty