Inwestor

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (5% i więcej) Liczba akcji Akcje w % Liczba głosów Głosy w %
Fundacja Rodzinna Bielińskich 3556447 18.98 3556447 18.98
Aleksandra Matyka 3093457 16.51 3093457 16.51
Wojciech Wietrzykowski 1119057 5.97 1119057 5.97
ACTION S.A. 2200000 11.74 2200000 11.74
Lemuria Partners Sicav P.L.C. 1320000 7.04 1320000 7.04
Teamworks FZE 1300000 6.94 1300000 6.94
Pozostali 6148039 32.81 6148039 32.81

Znaczący akcjonariusze ACTION S.A.

Stan na 22 kwiecień 2024

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 18 737 000 akcji, oznaczonych jako akcje serii A – D.
Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł

Nasze marki i projekty