Inwestor

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (5% i więcej) Liczba akcji Akcje w % Liczba głosów Głosy w %
Piotr Bieliński 3811749 19.02 3811749 19.02
Aleksandra Matyka 3093457 15.44 3093457 15.44
Wojciech Wietrzykowski 1199390 5.99 1199390 5.99
ACTION S.A. 1203627 6.00 1203627 6.00
Lemuria Partners Sicav P.L.C. 1200000 5.99 1200000 5.99
Teamworks FZE 1250061 6.24 1250061 6.24
Pozostali 8278716 41.32 8278716 41.32

Znaczący akcjonariusze ACTION S.A.

Stan na 22 luty 2021

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 20 037 000 akcji, w tym:

  • 11 910 000 akcji Serii A,
  • 4 500 000 akcji Serii B,
  • 547 000 akcji Serii C,
  • 3 080 000 akcji Serii D.

Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł

Nasze marki i projekty