Inwestor

Dokumenty korporacyjne

Dokument Plik
Regulamin Rady Nadzorczej ACTION S.A. picture_as_pdf
Regulamin Zarządu ACTION S.A. picture_as_pdf
Statut ACTION S.A. picture_as_pdf
Zasady Ładu Korporacyjnego ACTION S.A. picture_as_pdf
Regulamin Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. picture_as_pdf

Nasze marki i projekty