Certyfikaty

Naczelna zasada, według której działa Spółka, opiera się na jakości usług i produktów, budowaniu zaufania i trwałych relacji z klientami oraz kontrahentami.

Dlatego wdrożyliśmy procesy i standardy regularnie monitorowane dla nas przez niezależne jednostki certyfikujące. To zapewnia najlepszą jakość, która jest zasługą certyfikacji całego łańcucha dostaw i wszystkich etapów produkcji. Potwierdzona audytami jednostek certyfikujących zapewnia nam zgodność z aktualnymi wydaniami norm i ma dla nas priorytetowe znaczenie.

Nad utrzymaniem systemu oraz zgodnością z normami czuwa w ACTION S.A. Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO.

Spółka wdrożyła system zarządzania zgodny z międzynarodowymi normami
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 oraz ISO 28000.

Certyfikat Plik
Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 picture_as_pdf
Certyfikat systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001 picture_as_pdf
Certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001 picture_as_pdf
Certyfikat ISO 28000 picture_as_pdf

Nasze marki i projekty