Zgłoszenia naruszeń

Informacje o firmie

NIP: 527-11-07-221

Regon: 011909816

BDO: 000035215

KRS: 0000214038

Kapitał Zakładowy:
1 873 700 PLN w całości wpłacony

Rachunek Bankowy:
PKO BANK POLSKI
ul. Nowogrodzka 35/41 00-950 Warszawa
PL: 59 1020 1026 0000 1602 0228 3828
EUR: 64 1020 1026 0000 1402 0228 3836
USD: 69 1020 1026 0000 1202 0228 3844

Inspektor danych osobowych

  • email

Zgłaszania naruszeń na podstawie ustawy o ofercie publicznej

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych ACTION S.A.

Prosze wybrać typ zgłoszenia

Zgłoszenia naruszeń wewnętrznych

Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych

Prosze wybrać typ zgłoszenia

Nasze marki i projekty