Kontakt

Bądź w kontakcie

Informacje o firmie

NIP: 527-11-07-221

Regon: 011909816

BDO: 000035215

KRS:
Sąd Rejestrowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000214038

Kapitał Zakładowy:
2 003 700 PLN w całości wpłacony

Rachunek Bankowy:
PKO BANK POLSKI
ul. Nowogrodzka 35/41 00-950 Warszawa
PL: 59 1020 1026 0000 1602 0228 3828
EUR: 64 1020 1026 0000 1402 0228 3836
USD: 69 1020 1026 0000 1202 0228 3844

Formularz kontaktowy

Nasze marki i projekty