o Action

Etyka i wartości

W Action jesteśmy świadomi tego, że nasza działalność ma wymiar nie tylko ekonomiczny, ale też ekologiczny oraz społeczny.

Dlatego dziś my sami w Action, jak i nasi partnerzy biznesowi, klienci, przyszli pracownicy, inwestorzy zwracamy uwagę na to, w jaki sposób odpowiedzialnie prowadzić biznes. Działania te opierają się na trzech czynnikach zwanych w skrócie kryteriami ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance), czyli środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny. W Action działamy według filozofii ESG poprzez szereg działań skierowanych do wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Zobacz, co robimy i jakie wartości wyznajemy, by w sposób świadomy i odpowiedzialny korzystać z zasobów naturalnych Ziemi i etycznie realizować biznes każdego dnia.

Nasze marki i projekty