Inwestor

Dobre praktyki

Dokument Plik
Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 picture_as_pdf
Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 picture_as_pdf

Nasze marki i projekty