Utrzymujemy wysoką efektywność biznesu mimo stagnacji na rynku – mówi Piotr Bieliński, Prezes Zarządu ACTION S.A.

Wielobranżowy dystrybutor, e-commerce hub, dostawca rozwiązań zaawansowanych do biznesu, GK ACTION S.A. opublikowała 30 maja br. oficjalne wyniki finansowe za I kwartał 2023 r., w którym przychody wyniosły 586 925 tys. zł i były wyższe o 6,5% od przychodów w analogicznym okresie zeszłego roku. Natomiast marża utrzymała się na wciąż wysokim poziomie 8,71%. Zysk w I kwartale br. wyniósł 9 256 tys. zł.

W omawianym okresie na uwagę zasługuje dynamiczny wzrost liczby klientów własnego e-commerce do 191 030 tys. z 102 119 tys. w I kwartale 2022, co daje zmianę w wysokości o 87,1%. W I kw. 2023 wartość obrotu krajowego e-commerce urosła do 60 693 167 tys. zł z 26 074 006 tys. zł, czyli wzrosła o 133%.


Naszym celem jest obecnie takie wyprofilowanie organizacji, by stojąc na kilku źródłach dochodów generowała stabilne, przewidywalne wyniki. Moim zdaniem, przy obecnej stagnacji na rynku osiągamy taki efekt. Mimo presji kosztów zewnętrznych utrzymujemy wysoką efektywność biznesu. Mamy sprecyzowany kierunek i plany dalszego rozwoju firmy – mówi Piotr Bieliński, Prezes Zarządu ACTION S.A. 

W I kw. 2023 roku urósł o prawie 20% segment sprzedaży zagranicznej e-commerce B2B w ACTION S.A. Cały czas firma też rozwija swoją ofertę w zakresie Action Business Center, które ma za zadanie dostarczać klientom B2B zaawansowane usługi dla biznesu.

Wybrane dane finansowe GK ACTION S.A. za I kwartał 2023 r.

 Za I kwartał
tys. zł20232022zmiana rdr%
Przychody586 925550 86736 0586,5
Zysk (strata) brutto na sprzedaży51 09948 5192 5805,3
Marża8,71%8,81%- 0,10%-
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki9 25610 277- 1 021- 9,9%
EBITDA13 23115 428- 2 197- 14,2%

Nasze marki i projekty