GK ACTION S.A. w 2022 r.: stabilne wyniki finansowe mimo wymagającego czasu

24 kwietnia br. GK ACTION S.A. przedstawiła wyniki finansowe za rok 2022. W omawianym okresie firma utrzymała rekordowo wysoką marżę, która ukształtowała się na poziomie 8,78%. Przychody w 2022 r. wyniosły 2 366 956 tys. zł, co w porównaniu do przychodów za 2021 r. daje wzrost o 59 847 tys. zł. Skorygowany zysk netto w 2022 r. wyniósł 46 241 tys. zł względem 64 309 tys. zł skorygowanego zysku za 2021.

W 2022 r. spółka konsekwentnie realizowała strategię opartą na następujących filarach. Po pierwsze jest to dywersyfikacja oferty, dostawców i odbiorców w zakresie różnorodnych grup produktowych, po drugie stały nacisk na rozbudowę kanałów sprzedaży dla zróżnicowanej oferty. Wszystko to jest możliwe dzięki rozwojowi ACTION jako „e-commerce hub” i wykorzystywaniu synergii płynącej ze wzrostu biznesu B2B i B2C spółki. Efekty realizacji takiej strategii widać także w szacunkowych danych za Q1 2023. Z raportowanych danych wynika, że przychody w pierwszym kwartale tego roku wyniosły 581 785 629 tys. zł i były wyższe od przychodów za Q1 2022 o 6,3%.

Z analizy naszych danych finansowych za 2022 rok i pierwszego kwartału tego roku wynika, że mimo trudnego dla gospodarki czasu wypracowujemy satysfakcjonujące rezultaty. Jest to efekt wyjątkowej na rynku strategii naszej organizacji, której strukturę trudno dziś porównać do innych podmiotów tego typu na rynku. Dzięki temu, systematycznie rośniemy. Na szczególną uwagę zasługuje rozwój w segmencie projektów własnych e-commerce B2C, gdzie w skali roku nasza firma osiąga imponujące wzrosty. Mam nadzieję, że to dobry znak na przyszłe wyniki – mówi Piotr Bieliński, Prezes Zarządu ACTION S.A. 

W 2022 roku urósł też segment sprzedaży zagranicznej e-commerce B2B w ACTION. Spółka koncentrowała się także na rozbudowie oferty dystrybucji rozwiązań zaawansowanych Action Business Center.   

Jak widać, dziś ACTION to dość złożona maszyna, która wykorzystując liczne synergie jest w stanie działać w wielu różnych kierunkach. Jako e-commerce hub rozwijamy się dzięki bogatej ofercie, ale i sprawności biznesowej, którą wspiera łatwa i wielopłaszczyznowa integracja systemowa oraz zautomatyzowana i nowoczesna logistyka. Ogniwem dystrybucji rozwiązań zaawansowanych jest Action Business Center, gdzie w 2022 r. prowadziliśmy liczne webinary i szkolenia pogłębiające wiedzę oraz umiejętności naszych partnerów biznesowych w zakresie rozwiązań sieciowych, serwerowych, czy fotowoltaiki. Byliśmy też obecni na najważniejszych wydarzeniach branżowych – dodaje Sławomir Harazin, Wiceprezes Zarządu ACTION S.A.      

Wybrane dane finansowe GK ACTION S.A. za 2022 r.

tys. zł20212022Zmiana
Przychody2 307 1092 366 95659 847
Marża %8,74%8,78%0,04 pp
EBITDA124 30761 352-62 955
Skorygowana EBITDA79 17857 988-21 190
Zysk netto100 86348 966-51 897
Skorygowany Zysk netto64 30946 241-18 067

Nasze marki i projekty