GK ACTION S.A. w trzecim kwartał 2023 – zaangażowanie w rozwój projektów i wielobranżowej oferty, by kontynuować wzrost w e-commerce

Mimo kontynuacji okresu pogarszającej się koniunktury w trzecim kwartale 2023, Spółka nie zwolniła tempa. Nadal rozwijała nowe grupy produktowe dla swoich klientów B2B i B2C. 

Jak widać aktywnie odpowiadamy na wyzwania rynkowe, realizując jednocześnie długoterminowe plany rozwojowe. Nie jest to dziś proste w tak niepewnych czasach, ale dzięki sprawności biznesowej, efektywnemu zarządzaniu chcemy dostosować każdy parametr biznesu tak, by w jak największym stopniu był odporny na kolejne możliwe turbulencje makroekonomiczne - podkreśla Piotr Bieliński, Prezes Zarządu ACTION S.A. 

W trzecim kwartale 2023 GK ACTION S.A. skupiła się na dalszym doskonaleniu strategii, która ma stanowić skuteczną odpowiedź na nadchodzący czas. Kontynuowała optymalizację procesów, zwiększając  kontrolę kosztów, nie rezygnując przy tym z rozwoju technologicznego Spółki. 

Racjonalizujemy koszty stałe, ale z drugiej strony chcąc osiągnąć jeszcze większą konkurencyjność musimy inwestować w nowoczesne rozwiązania. Dlatego wdrażamy do organizacji narzędzia oparte na sztucznej inteligencji i technologii cyfrowej. Naszym zdaniem tylko firmy, które dziś dokonają odpowiednich inwestycji w technologię i zrównoważony rozwój, zapewnią sobie dalszy wzrost w tym wymagającym dziś biznesowym świecie - podsumowuje Sławomir Harazin, Wiceprezes Zarządu ACTION S.A.  

               Wybrane dane finansowe GK ACTION S.A. za trzeci kwartał 2023 r.

 za 3 kwartałnarastająco
tys. zł20232022zmiana 
%
20232022zmiana 
%
Przychody 
ze sprzedaży
640 967577 10111,071 787 2401 692 3645,61
Zysk/strata brutto 
ze sprzedaży
54 52249 7119,68156 106147 0866,13
Marża8,51%8,61%-0,118,73%8,69%0,04
Zysk netto8 13412 213-33,4022 56529 972-24,71

 

 

    

 

Nasze marki i projekty