ACTION S.A. z tytułem Dobra Firma 2023

Wielobranżowy dystrybutor, e-commerce hub – firma ACTION S.A. została wyróżniona w trzeciej edycji programu „Dobra Firma” organizowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w kategorii „Najbardziej efektywna firma 2023” dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Uroczysta, wieczorna gala dla laureatów odbyła się 18 maja w Hotelu Grand Sheraton w Warszawie. 

Celem programu „Dobra Firma” skierowanego do sektora Małych, Średnich oraz Dużych Przedsiębiorstw jest wyróżnienie najprężniej działających firm w danym województwie, docenienie wysokich standardów ich działania oraz nagrodzenie liderów – firm będących motorami lokalnej gospodarki. Nagrody przyznawane są w podziale na małe oraz średnie i duże przedsiębiorstwa na podstawie twardych danych, które organizator konkursu, czyli Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, otrzymuje od wywiadowni gospodarczej InfoCredit. W przypadku kategorii „Najbardziej efektywna firma” brane są pod uwagę wskaźniki finansowe z ostatnich kilku lat. Dodatkowo, we wszystkich kategoriach oceniany jest profil działalności, potencjał innowacyjny i rozwojowy oraz renoma danej firmy na tle pozostałych.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z przyznanej nagrody. Dołączenie do tak zacnego, wąskiego grona laureatów konkursu „Dobra Firma” to ogromny zaszczyt, ale przede wszystkim motywacja do dalszego działania. Jednocześnie serdecznie gratuluję pozostałym nagrodzonym, którzy mimo wyzwań, jakie codziennie niesie rynek, osiągają znakomite rezultaty w imię rozwoju gospodarki, jaką wspólnie tworzymy – podkreśla Aleksandra Rostkowska, Dyrektor Marketingu Rynku w ACTION S.A., która podczas gali odebrała w imieniu firmy dyplom z wyróżnieniem.

                            

Partnerami wydarzenia są instytucje wspierający polską gospodarkę, takie jak m.in.: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nasze marki i projekty