#
Jesteś na stronie głównej # #

GK ACTION S.A. w 2020 r. wypracowała zysk netto na poziomie 185 110 tys. zł, wzrost przychodów o 25,8 proc. przy jednoczesnym spadku kosztów o 3,27 proc. i wysoką marżę na poziomie 6,3 proc.

GK ACTION S.A. zakończyła zeszły rok ze wzrostami wskaźników finansowych, zamknęła sanację i rozbudowała biznes w kluczowych dla siebie obszarach, czyli dystrybucji z wartością dodaną w Polsce i sprzedaży produktów konsumenckich zagranicą.

Rok 2020 był dla Action czasem sprawdzianu, czy wypracowana w sanacji strategia w konfrontacji z pandemią okaże się skuteczna. Patrząc na dobre wyniki finansowe i wzrost zaufania rynku można stwierdzić, że za Spółką bardzo owocny okres. Udowodnił on, że w trudnych czasach dystrybutor z Zamienia był gotowy jeszcze dynamiczniej się rozwijać.

Za nami bardzo ważny rok w historii Action S.A. Był to czas wykorzystanych szans i rozwoju w kluczowych dla nas obszarach. Mam tu na myśli optymalizację działalności operacyjnej i odbudowę zaufania na rynku. Warto dodać, że dzięki pozytywnemu zakończeniu sanacji, w marcu tego roku Action wrócił do głównych indeksów warszawskiej giełdy, czyli WIG i WIG – Poland – podkreśla Piotr Bieliński, Prezes Zarządu ACTION S.A.

Spółka gotowa do gry na coraz bardziej konkurencyjnym rynku

W 2020 roku Action ugruntował wypracowany podczas restrukturyzacji nowy model biznesowy ze zmodyfikowaną strukturą organizacyjną i zrewitalizowaną strukturą kosztów. To pozwala Spółce aktywnie rozwijać się organicznie w oparciu o założoną strategię, ale i zmiany, jakie zachodzą na rynku dystrybucji.

Gdy Amazon w tym roku potwierdził otwarcie biznesu w naszym kraju, my potraktowaliśmy to jako szansę. Po pierwsze, dlatego, że z Amazonem współpracujemy od wielu lat, więc wejście do Polski oznacza zacieśnienie naszej współpracy biznesowej oraz ułatwienie procesów operacyjnych. W kontekście naszego zagranicznego biznesu, skutecznie realizujemy swoją strategię i rozwijamy się na rynkach, gdzie Amazon działa już od lat. Natomiast w Polsce, dzięki koncentracji na dystrybucji z wartością dodaną, czyli VAD nie konkurujemy ze sobą – podsumowuje Sławomir Harazin, Wiceprezes Zarządu ACTION S.A.

Wybrane dane finansowe GK ACTION S.A. za 2020 r.

 

narastająco za IV kwartał
tys. zł 2020 2019 zmiana rdr % 2020 2019 zmiana rdr %
Przychody 2 062 236 1 638 927 423 309 25,83 649 398 495 905 153 493 30,95
Koszty operacyjne 107 710 111 354 -3 644 -3,27 31 135 26 243 4 892 18,64
EBITDA 165 000 3 413 161 587 - 147 369 5 434 141 935 -
Zysk netto 185 110 - 5 010 190 120 - 173 599 3 525 170 074 -

Data:: 2021-04-01 powrót
#