#
Jesteś na stronie głównej # #

GK ACTION S.A. podała wyniki za I półrocze 2021

Przychody ze sprzedaży GK ACTION S.A. wzrosły o 11,7 proc., a marża osiągnęła rekordowo wysoki poziom 8,56 proc.

Warszawa, 30 września 2021 – ACTION S.A. zaprezentowała dziś wyniki za pierwsze półrocze br., w którym skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1 059 184 tys. PLN, co stanowi wzrost w stosunku do wartości sprzed roku o 11,7 proc. Marża za sprzedaży na poziomie GK ACTION S.A. utrzymała się na wysokim poziomie i wyniosła w pierwszym półroczu 2021 r. 8,56 proc.

Jak widać w pierwszym półroczu 2021 kontynuowaliśmy trend wzrostowy, który jest wynikiem działania Action w nowej strategii, na którą składa się różnorodna oferta IT i spoza IT wspierana przez zaawansowaną logistykę, nowoczesne systemy informatyczne i rozbudowane działania marketingowe. Te atuty wykorzystują nasi partnerzy, którzy dobrze odnaleźli się na rynku e-commerce w Polsce oraz zagranicą i tak jak my potrafią budować na nim dochodowy biznes. Jednocześnie umacnialiśmy swoją pozycję dystrybutora VAD i poprzez Action Business Center rozwijaliśmy ofertę dedykowaną dziś coraz szerszej grupie resellerów i instalatorów – mówi Sławomir Harazin, Wiceprezes Zarządu ACTION S.A.

W analizowanym okresie zysk netto GK ACTION S.A. wyniósł 62 305 tys. PLN. Na skokowy wzrost zysku za pierwsze półrocze 2021 r. miały wpływ dwa czynniki. Pierwszy, codzienny biznes, który dzięki formule łączącej elementy handlu, logistyki, nowoczesnych systemów IT i marketingu doskonale wspiera e-commerce naszych partnerów oraz projekty własne Action. Drugim czynnikiem jest pozytywne zakończenie kontroli i uwolnienie rezerw.

Rozwijamy organizację, cały czas mając w głowie nowe projekty. I to napędza nas do działania. Cieszę się, że przy okazji 30-lecia, które w tym roku obchodzimy Action znów jest na wznoszącej fali. To ogromny sukces naszych partnerów biznesowych i pracowników, którym bardzo dziękuję, że są z nami na dobre i na złe. Przy okazji jubileuszu organizacji życzyłbym sobie, by tych tak zwanych złych momentów było jak najmniej, a najwięcej było satysfakcji z codziennej pracy – dodaje Piotr Bieliński, Prezes Zarządu ACTION S.A.

Wybrane dane finansowe GK ACTION S.A. za I półrocze 2021 r.

  za 2 kwartał narastająco
tys. zł 2021 2020 zmiana rdr % 2021 2020 zmiana rdr %
Przychody 533 867 480 477 53 390 11,1 1 059 184 948 031 111 153 11,7
Koszty operacyjne 31 408 25 212 6 196 24,6 60 128 51 550 8 578 16,6
EBITDA 55 749 4 798 50 951 1061,9 73 832 8 608 65 224 -
Zysk netto 43 994 3 244 40 750 1256,2 62 305 4 819 57 486 -

Data:: 2021-10-01 powrót
#