#
Jesteś na stronie głównej # #

Dbamy o środowisko naturalne

Rozumiemy, że zasoby naturalne są naszym wspólnym dobrem, z których będą korzystać również kolejne pokolenia. Czujemy się odpowiedzialni za wpływ jaki nasza działalność ma na otoczenie. W trosce o minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie, promujemy zdrowy styl życia, konsumpcji dóbr i traktowania odpadów.

Wdrożyliśmy system segregacji i zarządzania odpadami. W naszej spółce pracownicy segregują śmieci tak, aby mogły być dalej przetwarzane. Oszczędzamy materiały i energię (druk obustronny, energooszczędne żarówki we wszystkich pomieszczeniach). Na każdym poziomie budynku spółki znajdują się pojemniki z podziałem na segregowane odpady. Dbamy o czystość i sprawność naszych pojazdów.

Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska oraz zgodnie z zasadami prawidłowego gospodarowania zużytym sprzętem, bateriami i akumulatorami jest dla nas priorytetem.

Dlatego zarejestrowaliśmy się w rejestrze BDO pod numerem 000035215 jako wprowadzający sprzęt i baterie oraz podjęliśmy współpracę z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego ELECTRO - SYSTEM S.A. i zakładem przetwarzania REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.

Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo, a nawet złoto i srebro. Dlatego tak ważne jest prawidłowe postępowanie z elektroodpadami.

Zużyte baterie i akumulatory można pozostawić w sklepie, w którym zostały zakupione lub w publicznych punktach zbiórki, na przykład w szkołach lub urzędach publicznych.

Zebrany w ten sposób sprzęt i baterie trafią do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu.

Bezpłatny odbiór zużytego sprzętu AGD od klientów biznesowych

Jeżeli mają Państwo zużyte duże AGD (pralki, lodówki, zamrażarki) i chcą pozbyć się go w sposób chroniący środowisko, prosimy wejść na www.decydujesz.pl

Bezpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego od klientów biznesowych ACTION należy zgłaszać drogą mailową na adres: utylizacja@action.pl.

Warunki odbioru:

  • Minimum logistyczne 150 kg,
  • Sprzęt kompletny, który rodzajem odpowiada urządzeniom wprowadzonym przez Action,
  • Sprzęt odpowiednio przygotowany do odbioru (na palecie lub w kartonach).

Uwaga:

Zapewniamy również utylizację zużytych tuszy i tonerów Activejet i Actis po uprzednim zgłoszeniu na adres mailowy utylizacja@action.pl.

Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami oraz baterie i akumulatory powinny być oznakowane symbolem przekreślonego kosza.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na produkcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu, baterii lub akumulatorów do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie to oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Do pobrania:

#