Webinar: Stan prawny branży fotowoltaicznej - już 22 listopada

Rok 2022 jest dla branży fotowoltaicznej czasem wielu zmian pod względem prawnym – m.in. została wprowadzona nowelizacja ustawy o OZE dotycząca systemu rozliczeń prosumenckich. Wychodząc naprzeciw wszystkim, którzy chcą zgłębić oraz uporządkować swoją wiedzę w tym temacie – proponujemy bezpłatny webinar: stan prawny branży fotowoltaicznej w Polsce!

Po ogromnym zainteresowaniu ostatnim spotkaniem oraz głosami z prośbą o ponowne szkolenia w tej tematyce, zdecydowaliśmy, że przeprowadzimy kolejną rundę szkolenia na ten temat. Dlatego też zapraszamy na webinar: Stan prawny branży fotowoltaicznej w Polsce, który odbędzie się już 22 listopada 2022, w godzinach  9:00-10:30. 

Spotkanie poprowadzi dr inż. Janusz Teneta specjalista w tej dziedzinie: wiceprezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki i z jego ramienia ekspert ds. prac legislacyjnych dotyczących branży fotowoltaicznej.


W programie webinaru:

 • Ustawa o OZE - wyjaśnienie najważniejszych definicji
 • Prosument energii odnawialnej
 • Zbiorowy prosument energii odnawialnej
 • Wirtualny prosument energii odnawialnej
 • Proces przyłączania mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej
 • Wymagania stawiane falownikom PV
 • Rozliczenia prosumentów w systemie net-meteringu  (opusty)
 • Rozliczenia prosumentów w systemie net-billingu
 • Ograniczanie mocy mikroinstalacji
 • Przepisy budowlane i p-poż. związane z mikroinstalacjami PV
 • Międzyfazowe bilansowanie energii metoda wektorową
 • Obowiązki informacyjne prosumenta
 • Pytania i odpowiedzi

Zachęcamy do rejestracji: https://action.clickmeeting.com/webinar-stan-prawny-branzy-fotowoltaicznej-22-11/register 

Nasze marki i projekty