Jest prawomocne zatwierdzenie układu w ACTION S.A. Po restrukturyzacji jesteśmy jeszcze silniejsi – komentuje Spółka.

Od dziś, zgodnie z decyzją Sądu o uprawomocnieniu zatwierdzenia układu, kończy się okres sanacji ACTION S.A., a z nazwy jej firmy zniknie wkrótce dopisek „w restrukturyzacji”. Polski dystrybutor i producent IT po ponad czterech latach postępowania sanacyjnego ponownie staje się partnerem biznesowym pierwszego wyboru. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w sanacji spółka ma dostosowany do obecnych czasów model biznesowy, co czyni ją jeszcze silniejszą i niezależną.

17.12.2020 r. kończy się postępowanie sanacyjne ACTION S.A., które trwało w spółce od 01.08.2016 r., a zostało otwarte w celu ochrony praw i interesów Spółki, jej kontrahentów i akcjonariuszy w obliczu kumulacji niekorzystnych zdarzeń. Pod parasolem ochronnym sanacji Spółka przedstawiła Plan Restrukturyzacyjny, który po zatwierdzeniu przez Sąd systematycznie wdrożyła optymalizując i modyfikując swoją działalność. Wszystko po to, by uzdrowić swój biznes, uczynić go bardziej konkurencyjnym i odpornym na zawirowania rynkowe, co jest kluczową ideą sanacji.

Dobrze pamiętam ten dzień, kiedy nasz świat budowany przez prawie 30 lat w Action na chwilę stanął. Szacowaliśmy wówczas, że cały proces potrwa rok, może dwa. Tak wskazywały wszystkie opracowania. Tymczasem wychodzimy z sanacji po czterech latach. Mam wrażenie, że nikt nie wziął pod uwagę, że będziemy pierwszym tak dużym podmiotem, który skorzysta z wprowadzonego na początku 2016 r. nowego Prawa Restrukturyzacyjnego. Tym bardziej cieszę się, że dziś zamykamy ten rozdział wychodząc z niego z ogromnym bagażem doświadczeń. Składam też ogromne podziękowania naszym pracownikom za ich ciężką pracę, a także zarządcy całego postępowania sanacyjnego. Jednocześnie apeluję do firm, które zastanawiają się czy sięgnąć po to narzędzie: korzystajcie jak najwcześniej, kiedy firma ma płynność, pomysł i środki na to jak się zmienić, by wyjść z kryzysu jeszcze silniejszym i niezależnym tak jak my – podkreśla Piotr Bieliński, Prezes Zarządu ACTION S.A.

Wyjątkowość postępowania sanacyjnego ACTION S.A. potwierdza też to, że od początku Sąd dał kredyt zaufania Zarządowi Spółki, co oznaczało, że mimo wyznaczenia zarządcy sanacji, to Zarząd Spółki mógł nią na co dzień kierować.

Od początku wiedzieliśmy, że pod ochroną prawa chcemy zrestrukturyzować nasz biznes, zamknąć nierentowne projekty i zmodyfikować dotychczasowe procesy działalności. Chcieliśmy nie tylko utrzymać spółkę, ale przede wszystkim uczynić z Action jeszcze bardziej konkurencyjny podmiot na rynku; firmę, która będzie współpracować z partnerami na równych zasadach, gdzie każdy będzie z tej działalności czerpał należyty zysk. I z takim przesłaniem wracamy dziś do rozmów z naszymi kontrahentami, którzy w swoich dokumentach przy nazwie naszej firmy mogą skreślić już dopisek „w restrukturyzacji” i otworzyć z nami nowy rozdział współpracy – dodaje Sławomir Harazin, Wiceprezes Zarządu ACTION S.A.

Dzięki uprawomocnieniu układu ACTION S.A. rozpocznie spłatę zobowiązań wobec wierzycieli. Rozpocznie się ona z końcem miesiąca kalendarzowego następującego po kwartale, w którym uprawomocniło się  postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym.

Nasze marki i projekty