GK Action S.A. podsumowała I półrocze 2020 r.: stabilny wzrost zysku netto i obrotów, marża na wysokim poziomie; wielu partnerów gotowych do poszerzenia współpracy po oficjalnym zakończeniu sanacji

W pierwszym półroczu tego roku GK Action S.A. wypracowała dobre wyniki finansowe: zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółki wyniósł 4 819 tys. zł wobec straty 4 426 tys. zł w pierwszym półroczu 2019 roku. Grupa wypracowała marżę na wysokim poziomie 6 proc. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszej połowie 2020 roku wyniosły 948 031 tys. zł wobec 735 855 tys. zł w poprzednim półroczu, co oznacza wzrost o 28,8 proc. Spółka ma już postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu, czeka na jego uprawomocnienie.

- Jak widać po wynikach finansowych, Action dzięki wdrożeniu założeń planu restrukturyzacyjnego konsekwentnie realizuje strategię wzrostu. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, że rynki finansowe mimo braku formalnego zakończenia sanacji otwierają się na współpracę ze Spółką, czego przykładem jest podpisana w sierpniu umowa faktoringowa. Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników. Pokazują one, że wiemy jak działać na wymagającym rynku w Polsce i zagranicą, by razem z naszymi partnerami osiągać zysk i budować zadowolenie klientów. Efektywność naszego biznesu potwierdza też stała obecność Action na wysokich miejscach w rankingach branżowych Computerworld TOP200 czy IT Wiz. Jest to dla nas dodatkowa, pozytywna informacja, że mimo sanacji wciąż jesteśmy w czołówce graczy tego rynku, co pozwala sądzić, że po finalnym zatwierdzeniu układu nasz biznes jeszcze bardziej się umocni – komentuje Piotr Bieliński, Prezes Zarządu ACTION S.A.

Nasze marki i projekty