GK ACTION S.A. w 2020 r. wypracowała zysk netto na poziomie 185 110 tys. zł, wzrost przychodów o 25,8 proc. przy jednoczesnym spadku kosztów o 3,27 proc. i wysoką marżę na poziomie 6,3 proc.

GK ACTION S.A. zakończyła zeszły rok ze wzrostami wskaźników finansowych, zamknęła sanację i rozbudowała biznes w kluczowych dla siebie obszarach, czyli dystrybucji z wartością dodaną w Polsce i sprzedaży produktów konsumenckich zagranicą.

Rok 2020 był dla Action czasem sprawdzianu, czy wypracowana w sanacji strategia w konfrontacji z pandemią okaże się skuteczna. Patrząc na dobre wyniki finansowe i wzrost zaufania rynku można stwierdzić, że za Spółką bardzo owocny okres. Udowodnił on, że w trudnych czasach dystrybutor z Zamienia był gotowy jeszcze dynamiczniej się rozwijać.

Za nami bardzo ważny rok w historii Action S.A. Był to czas wykorzystanych szans i rozwoju w kluczowych dla nas obszarach. Mam tu na myśli optymalizację działalności operacyjnej i odbudowę zaufania na rynku. Warto dodać, że dzięki pozytywnemu zakończeniu sanacji, w marcu tego roku Action wrócił do głównych indeksów warszawskiej giełdy, czyli WIG i WIG – Poland – podkreśla Piotr Bieliński, Prezes Zarządu ACTION S.A.

Spółka gotowa do gry na coraz bardziej konkurencyjnym rynku

W 2020 roku Action ugruntował wypracowany podczas restrukturyzacji nowy model biznesowy ze zmodyfikowaną strukturą organizacyjną i zrewitalizowaną strukturą kosztów. To pozwala Spółce aktywnie rozwijać się organicznie w oparciu o założoną strategię, ale i zmiany, jakie zachodzą na rynku dystrybucji.

Gdy Amazon w tym roku potwierdził otwarcie biznesu w naszym kraju, my potraktowaliśmy to jako szansę. Po pierwsze, dlatego, że z Amazonem współpracujemy od wielu lat, więc wejście do Polski oznacza zacieśnienie naszej współpracy biznesowej oraz ułatwienie procesów operacyjnych. W kontekście naszego zagranicznego biznesu, skutecznie realizujemy swoją strategię i rozwijamy się na rynkach, gdzie Amazon działa już od lat. Natomiast w Polsce, dzięki koncentracji na dystrybucji z wartością dodaną, czyli VAD nie konkurujemy ze sobą – podsumowuje Sławomir Harazin, Wiceprezes Zarządu ACTION S.A.

Wybrane dane finansowe GK ACTION S.A. za 2020 r.

table.wynikiq32020 { /*background-color: #20c997;*/ } table.wynikiq32020 th { text-align: center; background-color: #f2f2f2; } table.wynikiq32020 th, table.wynikiq32020 td { padding: 10px 10px; border: 1px solid #adb5bd; } table.wynikiq32020 td { text-align: center; background-color: #e4f5f3; } table.wynikiq32020 td.textLewa { text-align: left; } table.wynikiq32020 td.textSrodek { text-align: center; } 

 narastającoza IV kwartał
tys. zł20202019zmiana rdr%20202019zmiana rdr%
Przychody2 062 2361 638 927423 30925,83649 398495 905153 49330,95
Koszty operacyjne107 710111 354-3 644-3,2731 13526 2434 89218,64
EBITDA165 0003 413161 587-147 3695 434141 935-
Zysk netto185 110- 5 010190 120-173 5993 525170 074-

Nasze marki i projekty