#
Jesteś na stronie głównej # #
Struktura akcjonariatu (5% i więcej) Liczba akcji Akcje w % Liczba głosów Głosy w %
Piotr Bieliński 3 811 749 22.48 % 3 811 749 22.48 %
Aleksandra Matyka 3 093 457 18.24 % 3 093 457 18.24 %
Wojciech Wietrzykowski 1 199 390 7.07 % 1 199 390 7.07 %
Pozostali 8 852 404 52.21 % 8 852 404 52.21 %

Znaczący akcjonariusze ACTION S.A. w restrukturyzacji

#

Stan na 28 marzec 2017

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 16 957 000 akcji, w tym:

  • 11 910 000 akcji Serii A,
  • 4 500 000 akcji Serii B.
  • 547 000 akcji Serii C.

Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł

Spółka notowana na

#