#
Jesteś na stronie głównej # #
Struktura akcjonariatu (5% i więcej) Liczba akcji Akcje w % Liczba głosów Głosy w %
Piotr Bieliński 3 811 749 19.02 % 3 811 749 19.02 %
Aleksandra Matyka 3 093 457 15.44 % 3 093 457 15.44 %
Wojciech Wietrzykowski 1 199 390 5.99 % 1 199 390 5.99 %
Pozostali 11 932 404 59.55 % 11 932 404 59.55 %

Znaczący akcjonariusze ACTION S.A.

#

Stan na 22 luty 2021

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 20 037 000 akcji, w tym:

  • 11 910 000 akcji Serii A,
  • 4 500 000 akcji Serii B,
  • 547 000 akcji Serii C,
  • 3 080 000 akcji Serii D.

Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł

Spółka notowana na

#