#
Jesteś na stronie głównej # #
Raporty bieżące
26/2022 Informacja o wstępnych szacunkowych wynikach finansowych za I kwartał 2022r. 2022-05-23 15:03:04 Pobierz
25/2022 Załacznik do raportu 25: Raport biegłego rewidenta Sprawozdanie Rady Nadzorczej ACTION S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021 2022-05-19 15:28:25 Pobierz
25/2022 Załacznik do raportu 25: Sprawozdanie Rady Nadzorczej ACTION S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021 2022-05-19 15:28:25 Pobierz
25/2022 Załacznik do raportu 25: Formularz pełnomocnictwa na ZWZA ACTION S.A. 2022-05-19 15:28:25 Pobierz
25/2022 Załacznik do raportu 25: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za 2021 rok 2022-05-19 15:28:25 Pobierz
25/2022 Załacznik do raportu 25: Sprawozdanie Rady Nadzorczej ACTION S.A. za 2021 rok 2022-05-19 15:28:25 Pobierz
25/2022 Załacznik do raportu 25: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie uchwał 2022-05-19 15:28:25 Pobierz
25/2022 Załacznik do raportu 25: Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad ZWZA ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 22 czerwca 2022 r. 2022-05-19 15:28:25 Pobierz
25/2022 Załacznik do raportu 25: Projekty uchwał na ZWZA ACTION S.A. wyznaczone na dzień 22 czerwca 2022 r. 2022-05-19 15:28:25 Pobierz
25/2022 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2022 r. 2022-05-19 15:28:25 Pobierz

Spółka notowana na

#