#
Jesteś na stronie głównej # #
Raporty bieżące
43/2020 Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za prawo własności nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi S-7 2020-10-20 17:27:12 Pobierz
42/2020 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A. 2020-10-07 17:08:16 Pobierz
41/2020 Zażalenie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Spółki 2020-09-23 17:15:45 Pobierz
40/2020 Oddalenie kolejnych zażaleń od postanowień wykreślających wierzytelności z tytułu dywidendy ze spisu wierzytelności. 2020-09-18 10:56:53 Pobierz
39/2020 Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za prawo własności nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi S-7 2020-09-16 16:55:23 Pobierz
38/2020 Oddalenie zażaleń od postanowień wykreślających wierzytelności z tytułu dywidendy ze spisu wierzytelności 2020-09-11 17:09:23 Pobierz
37/2020 Protokół z postępowania kontrolnego. 2020-09-11 17:06:08 Pobierz
36/2020 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A. 2020-09-08 13:50:58 Pobierz
35/2020 Podpisanie Umowy Faktoringowej w ramach nowego finansowania 2020-08-18 15:13:38 Pobierz
34/2020 Korekta raportu bieżącego nr 34/2020 2020-08-18 14:09:48 Pobierz

Spółka notowana na

#