#
Jesteś na stronie głównej # #
Raporty bieżące
54/2021 Wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D Emitenta 2021-07-09 13:33:43 Pobierz
53/2021 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A. 2021-07-08 11:01:27 Pobierz
52/2021 Rejestracja i zakończenie subskrypcji akcji serii D Emitenta 2021-06-25 09:53:43 Pobierz
51/2021 Rejestracja akcji serii D Emitenta w depozycie papierów wartościowych 2021-06-23 16:24:38 Pobierz
50/2021 Postanowienie Sądu – zmiana treści wpisu w rejestrze zastawów 2021-06-21 13:29:23 Pobierz
49/2021 Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi S7 2021-06-18 16:39:47 Pobierz
48/2021 Wyniki kontroli z postępowania kontrolnego 2021-06-16 14:59:37 Pobierz
47/2021 Uchylenie postanowień o wstrzymaniu wykonania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za prawo własności nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi S-7 2021-06-14 15:53:15 Pobierz
46/2021 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A. 2021-06-07 14:13:52 Pobierz
45/2021 Wpis zastawów rejestrowych na zabezpieczenie wykonania układu 2021-06-02 12:05:25 Pobierz

Spółka notowana na

#