#
Jesteś na stronie głównej # #
Raporty bieżące
30/2021 Wpis zastawu rejestrowego na zabezpieczenie wykonania układu 2021-04-21 16:43:40 Pobierz
29/2021 Załacznik do raportu 29: Powiadomienie o transakcji/transakcjach, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 2021-04-20 16:39:50 Pobierz
29/2021 Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych ACTION S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 2021-04-20 16:39:45 Pobierz
28/2021 Decyzja Zarządu Emitenta o wypłacie dywidendy za 2015 r. zgodnie z postanowieniami prawomocnie zatwierdzonego układu 2021-04-13 17:31:50 Pobierz
27/2021 Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie drogi ekspresowej S-7 2021-04-09 17:36:35 Pobierz
26/2021 Czynności Emitenta w ramach wykonywania układu. Wpis hipotek na zabezpieczenie wykonania układu. 2021-04-08 16:31:27 Pobierz
25/2021 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A. 2021-04-08 12:01:09 Pobierz
24/2021 Zakończenie współpracy w obrębie spółki zależnej Emitenta. Przejęcie projektu przez Spółkę. 2021-04-01 11:32:43 Pobierz
23/2021 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku 2021-03-31 23:40:45 Pobierz
22/2021 Udzieleniu zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie o ustalenie 2021-03-29 15:52:20 Pobierz

Spółka notowana na

#