#
Jesteś na stronie głównej # #
Raporty bieżące
33/2020 Postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Spółki 2020-08-07 10:39:23 Pobierz
32/2020 Zgoda Rady Wierzycieli na nowe finansowanie w ramach Umowy Faktoringowej 2020-08-06 14:18:03 Pobierz
31/2020 Decyzja o likwidacji spółki zależnej Emitenta 2020-08-05 15:58:03 Pobierz
30/2020 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A. 2020-08-04 16:38:53 Pobierz
29/2020 Decyzja o zamiarze przekształcenia spółki powiązanej Emitenta 2020-07-20 15:17:28 Pobierz
28/2020 Uzgodnienie warunków finansowania Emitenta na podstawie umowy faktoringowej 2020-07-09 15:45:33 Pobierz
27/2020 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A. 2020-07-03 14:18:18 Pobierz
26/2020 Załącznik do raportu 26.2020 2020-06-30 17:06:05 Pobierz
26/2020 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA ACTION S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2020 roku. 2020-06-30 17:06:05 Pobierz
25/2020 Załącznik do raportu 25_2020 Polityka Wynagrodzeń 2020-06-30 17:00:00 Pobierz

Spółka notowana na

#