#
Jesteś na stronie głównej # #
Raporty bieżące
62/2021 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A. 2021-10-05 14:13:00 Pobierz
61/2021 Wykreślenie hipotek Wierzycieli Grupy IV w wykonywaniu Układu. 2021-09-23 17:07:29 Pobierz
60/2021 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A. 2021-09-06 12:49:27 Pobierz
59/2021 Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Action S.A. 2021-08-31 16:39:49 Pobierz
58/2021 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz ustalenie daty pierwszego notowania na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Action S.A. 2021-08-31 10:15:20 Pobierz
57/2021 Załącznik do raportu 57: Powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 2021-08-26 16:59:25 Pobierz
57/2021 Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych ACTION S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR 2021-08-26 16:57:44 Pobierz
56/2021 Wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D Emitenta – wyjaśnienie podstaw objęcia wnioskiem części emisji 2021-08-23 16:22:39 Pobierz
55/2021 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A. 2021-08-05 14:27:46 Pobierz
54/2021 Wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D Emitenta 2021-07-09 13:33:43 Pobierz

Spółka notowana na

#