#
Jesteś na stronie głównej # #
 

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
- aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1.19
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
- zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem 73.87
Rentowność sprzedaży
- zysk netto/ przychody ze sprzedaży 1.30
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
- zysk netto/aktywa ogółem 5.34

Spółka notowana na

#