#
Jesteś na stronie głównej # #

Prognoza wyników Grupy Kapitałowej ACTION S.A.

Prognoza opublikowana w raporcie bieżącym Data publikacji prognozy Prognoza wyników Grupy Kapitałowej ACTION S.A. na rok Prognoza dla: Prognoza w tys. zł Wykonanie w tys. zł Odchylenie w tys. zł % Odchylenia
19/2015 2015-10-19 2015
Prognoza wyników finansowych GrupyKapitałowej ACTION S.A. została odwołana raportem bieżącym nr. 10/2016
Przychody ze sprzedaży ................ ................ ................ ................
Zysk netto ................ ................ ................ ................
18/2014 2014-04-08 2014 Przychody ze sprzedaży 5 450 000 5 445 189 -4 811 -0,09%
Zysk netto 70 850 69 922 -928 -1,31%
45/2013 2013-10-07 2013 Przychody ze sprzedaży 4 650 000 4 749 183 99 183 2,13%
Zysk netto 61 500 61 608 108 0,18%
14/2012 2012-04-18 2012 Przychody ze sprzedaży 3 309 626 3 515 189 205 563 6,21%
Zysk netto 47 328 48 319 991 2,09%
39/2011 2011-10-27 2011 Przychody ze sprzedaży 2 575 251 2 804 768 229 517 8,91%
Zysk netto 39 194 42 409 3 215 8,20%

Spółka notowana na

#