#
Jesteś na stronie głównej # #

Certyfikaty

Spółka ma wdrożony system zarządzania zgodny z międzynarodowymi normami
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 oraz ISO 28000.

Systematyczne audyty jednostek certyfikujących zapewniają nam zgodność z aktualnymi wydaniami norm.

Certyfikacja ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004 odbyła się w roku 2004.

Certyfikacja ISO 27001:2005 odbyła się we wrześniu 2008, certyfikacja ISO 28000:2007 zakończyła się we wrześniu 2010.

Nad utrzymaniem systemu oraz zgodnością z powyższymi normami czuwa Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO.

Posiadanie certyfikowanego systemu zarządzania powoduje:

  • wzrost zadowolenia i zaufania klientów do marki firmy
  • wzrost efektywności przedsiębiorstwa
  • wzrost konkurencyjności firmy na rynkach krajowych i zagranicznych
  • ograniczenie nieefektywnych działań i większą wydajność pracy

Naczelna zasada, według której Spółka działa, opiera się na jakości usług i produktów, budowaniu zaufania i trwałych relacji z klientami i kontrahentami.

W celu zwiększenia jakości produktu/usługi Spółka stosuje:

  • stały monitoring rynku oraz reaguje na propozycje i potrzeby zgłaszane przez klientów,
  • unowocześnienie technologii i stosowanego sprzętu w oparciu o rozwój nauki i techniki,
  • ciągły przegląd procesów przebiegających w przedsiębiorstwie oraz ich doskonalenie,
  • okresową ocenę skuteczności i efektywności przyjętej polityki zarządzania

Przykładem takich działań jest ciągły monitoring reklamacji w zakresie przyczyn i czasu rozpatrywania. Dzięki temu obniżyliśmy średni czas załatwiania reklamacji poniżej 5 dni roboczych. Ponadto wszystkie przesyłki są dostarczonych do klienta na drugi dzień po złożeniu zamówienia.

W celu utrzymania odpowiedniego poziomu wiedzy prowadzi się regularne szkolenia doskonalące z tematyki systemów zarządzania dla pracowników całej Spółki.

#