#
Jesteś na stronie głównej # #

Wyniki GK ACTION S.A. - pierwsze półrocze 2017

I półrocze 2017 r. to dla spółki kontynuacja działań restrukturyzacyjnych, których pierwsze efekty widać we wzroście rentowności marży brutto na sprzedaży i obniżeniu kosztów sprzedaży. W analizowanym okresie przychody ze sprzedaży GK ACTION S.A. wyniosły 794 823 tys. zł, zysk brutto ze sprzedaży ukształtował się na poziomie 56 947 tys. zł, a wynik netto wyniósł -43 489 tys. zł.

Komentarz do wyników

- W pierwszym półroczu 2017 roku zrealizowaliśmy część Planu Restrukturyzacyjnego, głównie w obszarze modelu biznesowego. Przyniosło to już rezultat w postaci widocznego wzrostu marży w drugim kwartale. Rozpoczęliśmy także prace związane z redukcją kosztów. Z uwagi na niezależny od nas, przedłużający się proces akceptacji Planu Restrukturyzacyjnego, dopiero teraz stoimy przed konsolidacją w Grupie. To bardzo ważny krok w procesie sanacji, gdyż umożliwi nam dalszą optymalizację struktury i uproszczenie procesów. A to przyniesie kolejne oszczędności. – komentuje Piotr Bieliński, Prezes Zarządu ACTION S.A. Dużym obciążeniem dla spółki są wydarzenia o charakterze jednorazowym oraz koszty wynikające z restrukturyzacji i braku zatwierdzonego przez długi czas Planu Restrukturyzacyjnego, czego dowodem są nasze wyniki po oczyszczeniu z tego typu zdarzeń. To pokazuje, że biznes nasz uzdrawia się i dąży do rentowności. – dodaje.

 

Data:: 2017-09-29 powrót
#