#
Jesteś na stronie głównej # #

Oświadczenie Zarządu ACTION S.A. o otwarciu postępowania sanacyjnego

Drodzy Kontrahenci, Akcjonariusze, Partnerzy GK ACTION,
W imieniu całego Zarządu oraz jako główny akcjonariusz ACTION S.A. informuję, iż złożyliśmy do sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Ostatnie decyzje Urzędów Kontroli Skarbowej, w których obciąża się nas odpowiedzialnością za błędy, zaniechania i niedociągnięcia urzędników i podmiotów trzecich, są dla nas nieakceptowalne. Chcę z całą stanowczością podkreślić, że ACTION zawsze z najwyższą starannością podchodziło do kwestii regulowania swoich zobowiązań podatkowych, co potwierdzały liczne kontrole organów podatkowych. Ostatnie decyzje Urzędów Kontroli Skarbowej są de facto karą za działalność podmiotów niepowiązanych z ACTION. Te decyzje spowodowały spadek wiarygodności w oczach banków, ubezpieczycieli i dostawców. Co za tym idzie, zaczęło to zagrażać interesom spółki i jej akcjonariuszy, a także jej kontrahentom i pracownikom. Nie mogliśmy na to pozwolić, dlatego zdecydowaliśmy się na złożenie do sądu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Tego typu procedura ochrony jest znana i często stosowana na całym świecie. W ostatnim czasie stosowana przez takie światowe koncerny jak General Motors czy Chrysler. W Polsce Prawo Restrukturyzacyjne działa od początku 2016 roku. Jest stosunkowo mało znanym narzędziem, które pozwala zabezpieczyć spółkę przed utratą płynności w sytuacji nagromadzenia niekorzystnych czynników zewnętrznych. 1 sierpnia, na podstawie decyzji sądu, zostało otwarte postepowanie sanacyjne. Pozytywna decyzja sądu zabezpiecza naszą pozycję finansową i pozwala przeprowadzić restrukturyzację. Dzięki niej jesteśmy w stanie w niezakłócony sposób rozwijać działalność Grupy Kapitałowej ACTION.

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego przedstawiliśmy wstępny plan restrukturyzacyjny, który zakłada między innymi:

  • rezygnację lub znaczne ograniczenie niskorentownych kontraktów oraz projektów,
  • koncentrację na dalszym rozwoju najbardziej atrakcyjnych kanałów dystrybucji.

We wniosku do sądu Zarząd przedstawił następujące wstępne propozycje układowe:

  1. Objęcie wszystkich wierzycieli w jednej grupie,
  2. Karencję w spłacie zobowiązań do końca 2017 roku,
  3. Umorzenie odsetek i ewentualnych innych należności ubocznych w całości,
  4. Spłatę wierzycieli w pełnej wysokości należności głównej w maksymalnie dwudziestu równych ratach kwartalnych płatnych do końca miesiąca następującego po upływie pierwszego kwartału 2018 roku.

 

Naszym głównym celem jest uniknięcie niewypłacalności Spółki w wyniku realizacji decyzji urzędów kontroli skarbowej, z którymi się nie zgadzamy, a co za tym idzie zabezpieczenie interesów Spółki i jej akcjonariuszy, kontrahentów i pracowników. Jesteśmy otwarci na wypracowanie rozwiązań optymalnych dla wszystkich zainteresowanych stron. ACTION to jeden z największych dystrybutorów IT w Polsce. Zatrudniamy ok. 1000 osób. Corocznie wpłacamy do kasy państwa dziesiątki milionów złotych. Jestem przekonany o możliwości niezakłóconego przeprowadzenia restrukturyzacji. Odbędzie się to z korzyścią dla wszystkich stron.

Za ACTION S.A. stoi ponad 25 lat ciężkiej pracy, która uczyniła nas dziś jednym z największych podmiotów na rynku dystrybucji IT, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. To zasługa m.in. ogromnego zaufania, jakim obdarzacie nas każdego dnia. Jestem przekonany, że dzięki wspólnemu wysiłkowi i odwadze biznesowej pokonaliśmy już wiele przeszkód i wspólnie świętowaliśmy liczne sukcesy. Mam nadzieję, że i tym razem obdarzycie nas zaufaniem, a dzięki współpracy będziemy mogli jeszcze wielokrotnie cieszyć się wspólnym sukcesem.

Z poważaniem,
Piotr Bieliński

 

Data:: 2016-08-01 powrót
#