#
Jesteś na stronie głównej # #

Informacja dla klientów

ACTION S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu informuje, iż wprowadzone do obrotu lampki choinkowe 100 LED ActiveJet AJE-CHAIN 100/10M/RGB kod EAN 5901443099826, dekoracje zewnętrzne sople 100 LED Active JET AJE-ICE100/2,3M/RGB/BLINK/WHITE kod EAN 5901443099505 oraz dekoracje zewnętrzne sople 100 LED ActiveJet AJE-ICE100/2,3M/RGB/BLINK kod EAN 5901443016908, nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, ze względu na brak zabezpieczenia w ww. girlandach gniazd służących do połączenia z kolejnym kompletem, przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody, zgodnie z klasyfikacją opraw i liczbą IP umieszczoną na oprawach, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników i ryzyko powstania pożaru oraz brak informacji: "Łączenie kompletów powinno być wykonywane za pomocą dostarczonych złączek" i "Każde otwarte zakończenie powinno być uszczelnione przed użyciem", warunkujących bezpieczeństwo użytkowania. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W celu usunięcia ww. niezgodności prosimy o zwracanie się użytkowników tych produktów bezpośrednio do ACTION S.A. w restrukturyzacji

Data:: 2018-03-09 powrót
#