#
Jesteś na stronie głównej # #

ACTION S.A. partnerem projektu unijnego

Action S.A. jest partnerem przedsięwzięcia realizowanego wspólnie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym pn. „Program rozwoju kompetencji studentów WMP UKSW.

Projekt obejmie 110 studentów studiów stacjonarnych I i II st. z ostatnich 2 semestrów z kierunku Informatyka i kierunku Matematyka z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Szkoła Nauk Ścisłych UKSW. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 października br. Projekt realizowany będzie do 30 września 2018. Czas trwania projektu 12 miesięcy. Jego głównym celem jest dostosowanie uczestników do potrzeb pracodawców w regionie.

Więcej informacji o programie na edukacja.action.com.pl

Data:: 2017-12-08 powrót
#