#
Jesteś na stronie głównej # #

ACTION S.A. pod parasolem ochronnym

1 sierpnia 2016 roku Zarząd ACTION S.A. poinformował o otwarciu postępowania sanacyjnego. Otwarcie postępowania sanacyjnego tworzy parasol ochronny, który pozwala na niezakłócone funkcjonowanie spółki w trakcie restrukturyzacji. Decyzja o złożenie wniosku do sądu o otwarcie postepowania sanacyjnego została podyktowana potrzebą ochrony praw i interesów Spółki, jej kontrahentów i akcjonariuszy w obliczu kumulacji niekorzystnych zdarzeń zaistniałych w ostatnim czasie.

1.08.2016 r., Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział X Gospodarczy wydał postanowienie o otwarciu, na wniosek ACTION S.A., postępowania sanacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

- Ostatnie decyzje Urzędu Skarbowego, w których obciąża się nas odpowiedzialnością za błędy, zaniechania i niedociągnięcia urzędników i podmiotów trzecich, są dla nas nieakceptowalne. Chcę z całą stanowczością podkreślić, że ACTION zawsze z najwyższą starannością podchodziło do kwestii regulowania swoich zobowiązań podatkowych, co potwierdzały liczne kontrole organów podatkowych. Ostatnie decyzje Urzędów Skarbowych są de facto karą za działalność podmiotów niepowiązanych z ACTION. Te decyzje spowodowały spadek wiarygodności w oczach banków, ubezpieczycieli i dostawców. Co za tym idzie, zaczęło to zagrażać interesom spółki i jej akcjonariuszy, a także jej kontrahentom i pracownikom. Nie mogliśmy na to pozwolić, dlatego zdecydowaliśmy się na złożenie do sądu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Tego typu procedura ochrony jest znana i często stosowana na całym świecie. W ostatnim czasie stosowana przez takie światowe koncerny jak General Motors czy Chrysler. W Polsce Prawo Restrukturyzacyjne działa od początku 2016 roku. Jest stosunkowo mało znanym narzędziem, które pozwala zabezpieczyć spółkę przed utratą płynności w sytuacji nagromadzenia niekorzystnych czynników zewnętrznych – tłumaczy Piotr Bieliński, prezes Zarządu ACTION S.A. – Pozytywna decyzja sądu zabezpiecza naszą pozycję finansową i pozwala przeprowadzić restrukturyzację. Dzięki niej jesteśmy w stanie w niezakłócony sposób rozwijać działalność Grupy Kapitałowej ACTION.

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitent złożył wstępny plan restrukturyzacyjny, który zakłada między innymi:
- rezygnację lub znaczne ograniczenie niskorentownych kontraktów oraz projektów,
- koncentrację na dalszym rozwoju najbardziej atrakcyjnych kanałów dystrybucji.

We wniosku do sądu Zarząd przedstawił następujące wstępne propozycje układowe:

  1. Objęcie wszystkich wierzycieli w jednej grupie,
  2. Karencję w spłacie zobowiązań do końca 2017 roku,
  3. Umorzenie odsetek i ewentualnych innych należności ubocznych w całości,
  4. Spłatę wierzycieli w pełnej wysokości należności głównej w maksymalnie dwudziestu równych ratach kwartalnych płatnych do końca miesiąca następującego po upływie pierwszego kwartału 2018 roku.

- Naszym głównym celem jest uniknięcie niewypłacalności Spółki w wyniku realizacji decyzji urzędu skarbowego, z którymi się nie zgadzamy, a co za tym idzie zabezpieczenie interesów Spółki i jej akcjonariuszy, kontrahentów i pracowników. Jesteśmy otwarci na wypracowanie rozwiązań optymalnych dla wszystkich zainteresowanych stron. ACTION to jeden z największych dystrybutorów IT w Polsce. Zatrudniamy ok. 1000 osób. Corocznie wpłacamy do kasy państwa dziesiątki milionów złotych. Jestem przekonany o możliwości niezakłóconego przeprowadzenia restrukturyzacji. Odbędzie się to z korzyścią dla wszystkich stron. – mówi Piotr Bieliński, prezes zarządu ACTION S.A.

Data:: 2016-08-01 powrót
#