#
Jesteś na stronie głównej # #
Raporty bieżące
100/2017 Uchylenie w całości Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 2017-12-18 15:12:17 Pobierz
99/2017 Projekt założeń nowych propozycji układowych. 2017-12-08 17:29:37 Pobierz
98/2017 Pozytywny wynik postępowania kontrolnego wobec Spółki zależnej od Emitenta. 2017-12-08 13:39:02 Pobierz
97/2017 Informacja o szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej Action S.A 2017-12-07 15:31:52 Pobierz
96/2017 Odroczenie wydania wyroków w sprawach podatkowych. 2017-12-07 11:51:47 Pobierz
95/2017 Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2018 2017-12-06 18:12:22 Pobierz
94/2017 Załącznik do raportu 94_2017 – Prezentacja dla Wierzycieli. 2017-11-28 09:47:14 Pobierz
94/2017 Prace związane z prezentacją propozycji restrukturyzacji zobowiązań finansowych ACTION S.A. w restrukturyzacji – Prezentacja dla Wierzycieli. 2017-11-28 09:47:14 Pobierz
93/2017 Załącznik do raportu 93_2017 - Prognoza 2017-11-27 21:24:49 Pobierz
93/2017 Prace związane z prezentacją propozycji restrukturyzacji zobowiązań finansowych ACTION S.A. w restrukturyzacji – Prognoza finansowa na okres od Q IV 2017 r. – 2022 r. 2017-11-27 21:24:49 Pobierz

Spółka notowana na

#